ons onderwijs

Op dit deel van de website informeren we u over het onderwijs op onze school. Het dagelijkse onderwijs wordt tijdens het ochtenddeel - naast de opening van de dag met gebed, groepsgesprekken en Bijbelonderwijs - hoofdzakelijk ingekleurd met de basisvakken rekenen, taal, technisch en begrijpend lezen.

Tijdens het middagdeel wordt er uitgebreid ruimte gemaakt voor de wereldoriërenterende gebieden als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Daarnaast wordt er aandacht gegeven aan maatschappelijke onderwerpen of zaken uit het nieuws.
Ook is er tijdens het middagdeel ruimschoots aandacht voor kunstzinnige vorming, creatieve ontwikkeling in de vorm van muziek, werken met verschillende materialen en voor techniek.

Naast en geïntergreerd met bovengenoemde vakken worden er regelmatig projecten of bepaalde thema's gedraaid en tal van andere activiteiten georganiseerd. Op deze pagina kunt u uitgebreid teruglezen hoe ons onderwijs is ingericht.

                                       

 
 
 
 
 
 
zoeken:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sorteren op: