Welkom


Van harte welkom op de website van kindcentrum Kornalijn. 
Na een grote verbouwing zullen wij 6 mei de deuren van Kindcentrum Kornalijn aan de Emmastraat openen. 

Van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen! U kunt contact met ons opnemen: 
tel. 0522 253 644
info.calvijnschoolmeppel@florion.nl
info.kindcentrumkornalijn.nl 


Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe website, zeer binnenkort zal de nieuwe website te zien zijn! 
www.kindcentrumkornalijn.nl
 

 

 

 

 
 
 
 
 
23-06-2017
Nieuwsbrief groep 6/7
Kampgroep 8 Op 13-15 september gaat groep 8 op kamp naar Ameland inmiddels is de bootovertocht gere serveerd. Ook de fietsen die we op Ameland willen gaan gebruiken zijn geregeld. Wat we nog niet hebben geregeld en waar we zeker nog hulp bij nodig hebben, is het vervoer naar en van de boot! ...lees meer »

 
 
08-06-2017
Nieuwsbrief groep 6/7
De Boer op Noord: Als we nog één ouder/auto vinden dan gaat het uitstapje van aankomende donderdag door! We zullen dan op onderzoek uitgaan bij boerderij de Reuvenkamp in Sonnega! Hier zijn we welkom van 9.30 uur -11.30 uur, we vertrekken van school om 8.55uur! Voor de kinderen is het een leuk en leerzaam uitstapje waar we ook zeker van gaan genieten. Voor deze dag is slim om geschikte kleding, schoenen of laarzen mee te nemen. bericht... ...lees meer »

 
 
12-05-2017
Nieuwsbrief groep 6/7
Swim to Play: Volgende week vrijdag is dan eindelijk onze groep aan de beurt om deel te nemen aan S wim to Play! De kinderen vroegen herhaaldelijk aan meester; ‘wanneer gaan wij nu eindelijk eens zwemmen’? Zoals ik al noemde vrijdag 19 mei is het de eerste keer dat we gaan zwemmen in bad Hesselinge. We zullen rond een uur of 9.00 vertrekken en rond 11.00 uur terug zijn op school. We gaan er met de bus heen dat is dus lekker makkelijk. De andere dagen dat we naar het zwembad gaan zijn: 9 juni, 23 juni, 30 juni en 7 juli!
...lees meer »

 
 
06-04-2017
Nieuwsbrief groep 6/7
Morgen is het dan zover, de afsluiting van ons paar project zal morgen in het Wilhelmina park worden gehouden. We kijken met elkaar uit naar een mooie viering. Vandaag hebben we met de kinderen geluisterd naar de muziek van de Mattheus Passion. We gingen ons inleven in de muziek en konden meelezen met het Duits/Nederlandse werkboek wat we erbij hadden. Tevens hebben we met elkaar een stukje Mattheus Passion gezongen! Het was leerzaam om ook zo eens stil te zijn bij het paas evangelie! Volgende week gaan we met de bijbellessen aan de slag in het werkboek van Levend water. Hier starten we maandag mee, graag dus meegeven naar school! Volgende week donderdag zullen we met de kinderen een centrale viering gaan houden! ...lees meer »

 
 
22-03-2017
Nieuwsbrief groep 6/7
Pasen: In de afgelopen week zijn we gestart met de voorbereidingen voor Pasen! We sluiten daarbij aan bij de andere scholen die mee doen met het paasevent. Huiswerk voor dit vak hebben de kinderen even niet. ...lees meer »

 
 
10-03-2017
Nieuwsbrief groep 6/7
In de afgelopen week zijn we gestart met de voorbereidingen voor Pasen! We sluiten daarbij aan bij d e andere scholen die mee doen met het paasevent. In de nieuwsbrief van Werner heeft u hier meer over kunnen lezen. In de komende weken zullen we dus op een andere manier invulling gaan geven aan pasen. De werkschriften van levendwater mogen de kinderen mee naar school nemen, wellicht dat we er in week 12 of 13 nog in gaan werken. Huiswerk voor dit vak hebben de kinderen even niet. ...lees meer »

 
 
09-02-2017
Nieuwsbrief groep 6/7
Meervoudige Intelligentie: Inmiddels zijn we al zo’n twee weken bezig met het thema Kloosters. Van tevoren waren we erg benieuwd of het thema zou aanslaan, een thema als Vikingen of Romeinen spreekt wellicht toch wat meer tot de verbeelding. Niets is minder waar de kinderen vinden het echt een heel leuk thema! Het verbaast me ook echt dat de kinderen er al zo veel over weten. Het vertellen en presenteren aan elkaar helpt enorm! En natuurlijk ook het prachtige verhaal wat meester Koos deze week heeft verteld. In het stukje hieronder een stukje over het uitstapje naar het Dominicanen Klooster! Veel lees plezier gewenst! bericht... ...lees meer »

 
 
13-01-2017
Nieuwsbrief groep 6/7
Allereerst wens ik u allen een gezegd 2017 toe! Het was begin van deze week wel weer even omschakel en toen onze schooldeuren zich na de kerstvakantie weer openden. Gelukkig konden de kinderen al best snel weer in het juiste ritme komen. Dat moest ook wel want voor rekenen hadden een aantal kinderen weer flink wat werk te verzetten. bericht... ...lees meer »

 
 
25-11-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
Onze doelenmuur begint deze weken al aardig vol te hangen! Niet alleen met de blokdoelen en de strat egieën voor; rekenen, begrijpend lezen, taal en spelling, maar nu ook met de resultaten daarvan! We hebben namelijk een aantal toetsen waarvan de uitslag op dit bord hangt. De resultaten van de toetsen krijgt iedereen natuurlijk persoonlijk terug, die hangen we niet op de doelenmuur. Wat we wel ophangen zijn grafiekjes met de groepsgemiddelden erbij. Dit resulteert er in dat kinderen zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor hun eigen leren. Je krijgt ook dat kinderen elkaar gaan helpen zodat we ook als groep goed scoren! Zoals ik ook aangaf in eerdere nieuwsbrieven dit zorgt voor motivatie en zicht op leren. De kinderen worden steeds meer eigenaar van hun leren, hierdoor zien we steeds meer taakgerichtheid. En wat nog mooier is, ik zie een heel aantal kinderen gewoon steeds beter presteren… De cijfers gaan omhoog, prestaties groeien, het werk word beter, kinderen worden steeds competenter… Hier en daar gaat dit nog steeds weleens met vallen en opstaan, logisch want we zitten in een veranderd leerproces! Al met al zijn we enorm trots op de prestaties die de kinderen nu neerzetten. Wellicht denkt u nu u dit leest dat moet ik toch eens zien! Prima, loopt u gerust eens een keer binnen op een handig moment, we laten het graag aan u zien! ...lees meer »

 
 
11-11-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
Gouden Kaarten: Van de week is het onze groep dan eindelijk gelukt we hebben 10 gouden kaarten! De kinderen waren enorm trots op deze prestatie en hebben direct de 10 losse kaartjes ingeruild voor de grote gouden kaart! Het is super om te merken dat de kinderen enorm hun best doen om voor het gewenst gedrag te gaan. We merken dat er mede door dit beloningssysteem steeds meer rust in de groep komt. Dit komt de leerprestaties uiteraard ten goede. bericht... ...lees meer »

 
 
28-10-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
Scala: We hadden er niet meer op gerekend maar vandaag hebben we toch nog een les van Scala gekrege n! Voor de vakantie ging een les niet door, omdat de juf ziek was. Gelukkig hebben we vandaag alsnog deze les ingehaald. In de les gingen we met elkaar nadenken over mediawijsheid en het delen van informatie over jezelf op het internet. De kinderen werden vanmorgen allemaal op de foto gezet door de juf. Vervolgens werden alle foto’s afgedrukt en kreeg iedereen een foto van een klasgenootje. De opdracht was om elkaars foto te gaan bewerken en er iets geks van te maken. In het nagesprek kwam natuurlijk aan de orde hoe ze het hadden ervaren. Is het leuk dat iemand anders zomaar iets met jouw foto doet? Zou je willen dat deze foto viral gaat als hij op internet wordt geplaatst. En hoe zou je hier dan mee omgaan als dit gebeurt. U begrijpt het, het was een zeer interessant gesprek, het werd voor de meest kinderen ook nog maar weer duidelijk hoe voorzichtig je moet zijn met je persoonlijke gegevens. In de week van de mediawijsheid eind november zal dit onderwerp ook weer ruimschoots de aandacht krijgen. We doen dan namelijk weer mee aan de Mediamaster! bericht... ...lees meer »

 
 
06-09-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
We zijn weer van start, best ook weer even wennen, ineens zit je toch weer in een andere groep en z ijn de dingen net allemaal weer even anders. Maar na een weekje in groep 6/7 zitten we toch allemaal ook weer in het gewone ritme. De kinderen pakken de afspraken en de regels in en om school goed op, we kunnen dat merken aan de rust die er heerst. Ook het werken met het kiesbord gaat steeds meer vanzelf. De kinderen kunnen met het bord heel mooi zelf bepalen wanneer ze een bepaalde opdracht gaan doen. Sommige opdrachten zijn verplicht en andere opdrachten zijn als extra werk bedoeld. De kinderen vinden het tot nu toe erg fijn om er mee te werken! bericht... ...lees meer »

 
 
08-07-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
Nog een weekje en dan is het zover dan kunnen we gaan uitrusten en genieten van een welverdiende vak antie! Als ik zo terug kijk naar het afgelopen jaar dan denk ik dat we zeker kunnen stellen dat we een goed en leerzaam schooljaar hebben gehad. ...lees meer »

 
 
21-06-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
De laatste schoolweken: In deze laatste weken zo voor de zomervakantie zijn we nog flink hard aan het werk. Op het programma staan/stonden namelijk de cito toetsen…. Zo na de avondvierdaagse week is het wel even omschakelen voor de kinderen maar gelukkig lijkt het allemaal weer gelukt….. De resultaten hiervan zullen we op de ouder-kind gesprekken met elkaar gaan bespreken. De middagen na de cito toetsen hebben we de afgelopen weken gebruikt voor crea, het was fijn om de middag zo weer even anders in te vullen. Morgen en vrijdag als juf Zevenberg voor de groep staat zullen de kinderen les krijgen over Jheronimus Bosch. Meester heeft die twee dagen studietijd en een vergadering. De komende weken zullen we meer aandacht besteden aan Aardrijkskunde en Natuur. Na de Geschiedenis thema’s van M.I, is het fijn om hier weer lekker mee aan de slag te gaan. bericht... ...lees meer »

 
 
03-06-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
MI thema: het Oude Egypte! We zijn nu een aantal weken onderweg in ons nieuwe MI thema over Egypte. Een boeiend en leerzaam thema, waar we ook veel actieve en leergierige leerlingen zien. We zijn druk bezig om de vrijblijvendheid die MI ook met zich mee brengt te verminderen. Hiervoor laten we de kinderen proces- en productdoelen formuleren voorafgaand aan de middag. Hierdoor merken we dat er hogere kwaliteit en opbrengsten komen van het gemaakte werk. Wat we ook belangrijk vinden is, dat de leerlingen niet kiezen om anderen te volgen, maar om te kiezen voor hun eigen werk en hun eigen leerdoelen. Bij een aantal leerlingen begint het kwartje te vallen en sommige vallen toch terug om de opdrachten te maken met een vriendje of vriendinnetje. Het belangrijkst wat voorop staat is het natuurlijk het leerrendement. Aankomende donderdag gaan we dit thema afronden, we willen u als ouder graag een kijkje laten nemen tijdens deze middag. Een uitnodiging hiervoor ontvangt u vanmiddag. ...lees meer »

 
 
20-05-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
MI thema: het Oude Egypte! Afgelopen dinsdag zijn we gestart met het nieuwe thema voor M.I, dit kee r is het thema; het oude Egypte. Het thema is van de week gestart door twee prachtige geschiedenis verhalen. Het eerste verhaal ging over de bouw van de Pyramides, het tweede verhaal over Toetanchamon en het dal der Koningen. Met deze start hopen we dat de kinderen voldoende inspiratie hebben om aan de slag te gaan. Aankomende donderdag gaan we op bezoek bij de kamelen van circus Renz, kamelen en het oude Egypte zijn natuurlijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden, vandaar dus… Heeft u voor ons thema nog leuke spullen of ideeën we houden ons aanbevolen?! We zijn sowieso nog op zoek naar de volgende spullen: (strip) boeken, make-up (ja u leest het goed ;), Egyptische kleding, katrollen, spullen om papier te kunnen maken! De kinderen mogen tijdens het thema aangeven welke bijbelvertelling meester moet vertellen. Enige voorwaarde is dat het bij het thema moet passen, ik ben benieuwd jongens en meiden, kom maar op! Ivm hiermee is er geen huiswerk voor Levend Water! bericht... ...lees meer »

 
 
20-04-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
Inmiddels hebben we ook al bijna weer ons thema van M.I afgerond! Er zaten weer veel leerzame activi teiten in het thema, een aantal activiteiten springer er dan uit: de startspreker, het naspelen van de slag om Arnhem en D-Day, ook hebben we mogen luisteren naar prachtig uitgewerkte verhalen en presentaties. We vinden deze manier van werken erg leuk, sommigen vinden het nog erg lastig om steeds een goede opdracht te kiezen. Gelukkig leren we dat steeds een beetje beter! Door de nieuwe manier van werken hebben we de afgelopen tijd minder topografie gedaan dit pakken we na de meivakantie weer stevig op…zie planning.bericht... ...lees meer »

 
 
06-04-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
Van de week zijn we in de groep 6/7 en 7/8 gestart met het extra MI thema over de tweede wereldoorlo g. Als gastspreker hadden we meneer en mevrouw Koopmans uitgenodigd. Meneer Koopmans was in de jaren 1940-1945 leerling op onze school, hij wist o.a. te vertellen dat hij niet zoveel school had in deze jaren omdat er Duitsers in ‘’onze’’ school zaten! Met haast open mond zaten de kinderen 5 kwartier lang naar deze gastspreker te luisteren. U begrijpt het, we hebben een prachtig vertrekpunt om nu flink aan de slag te gaan met dit thema. Bedankt ook dat u zo heeft meegedaan met het aanleveren van spullen voor dit project. bericht... ...lees meer »

 
 
24-03-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
Alstublieft weer een nieuwe nieuwsbrief! We wensen u fijne paasdagen toe. ...lees meer »

 
 
10-03-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
In de link weer een goed gevulde nieuwsbrief.... ...lees meer »

 
 
19-02-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
Vikingen: Volgende week starten we met een geschiedenis thema over Vikingen. Dit is het eerste proj ect wat we volgens de principes van Meervoudige Intelligenties geven. We zijn als druk bezig geweest om de klas hiervoor in te richten, komt u gerust volgende week een keer na schooltijd even spieken. Het mooie is dat we net een tijdvak eerder hebben behandeld namelijk de periode over het kloosterleven. Dit project valt dus mooi op zijn plek! De topografie van Scandinavië zullen we ook tijdens dit thema gaan behandelen! In de volgende nieuwsbrief hoort u hier meer over. bericht... ...lees meer »

 
 
04-02-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
In de afgelopen maanden zijn we achter de schermen aan de slag gegaan met het kamp. We hebben het zo kunnen regelen dat we naar Ameland gaan!!! Zoals u begrijpt een unieke kans voor de kinderen. Het kamp zal plaatsvinden in de tweede schoolweek, van woensdag 7 tot vrijdag 9 september. U snapt dat dit nog wat organisatorische voeten in de aarde heeft dus we hopen ook op uw medewerking….. Wat we al wel kunnen zeggen; er zal in ieder geval nog door de kinderen een financiële actie gehouden gaan worden. Zo kunnen ze ook zelf een deel van hun kamp bij elkaar gaan verdienen! bericht... ...lees meer »

 
 
14-01-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
Allereerst wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om u een gezegend 2016 toe te wensen. We zi jn blij en dankbaar dat we na de vakantie alle kinderen weer met nieuwe energie konden verwelkomen. Die energie kunnen we goed gebruiken nu we zijn gestart met de cito toetsen, later meer hierover. bericht... ...lees meer »

 
 
17-12-2015
Nieuwsbrief groep 6/7
Een laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar! Wat vliegt de tijd toch voorbij, we hebben inmiddels i n de schooljaar alweer een halfjaar achter ons liggen. Vele mooie lessen en projecten hebben we achter ons liggen. We kijken ook uit naar morgen, het vieren van het kerstfeest. Dit doen we met elkaar buiten op het plein en daarna gezellig in de eigen groep.bericht... ...lees meer »

 
 
02-12-2015
Nieuwsbrief groep 6/7
Op dit moment zitten we volop met onze gedachte bij het sinterklaasfestijn wat er aan zit te komen. Leuk natuurlijk, we hebben er ook enorm veel zin in. Maar toch vind ik het ook altijd wel weer een lastige, Sinterklaas en kerst zitten zo dicht op elkaar dat het soms in tijd weleens wat wringt. Hoe mooi zou het niet zijn als we de hele advent periode kunnen gebruiken als voorbereiding op ‘Het feest…. ...lees meer »

 
 
27-11-2015
Diploma's Media Masters 2015 uitgereikt
Vandaag is het project Media Masters afgesloten in de groepen 6, 7 en 8 van onze school. Dit project werd gehouden in het kader van de Week van de Media Wijsheid. In de afgelopen week hebben de leerlingen gewerkt aan hun Media Missie, welke door iedere leerling werd behaald. Vandaag zijn de diploma's 'Media Master in de Orde van Respect' uitgereikt.
...lees meer »

 
 
12-11-2015
Nieuwsbrief groep 6/7
Wat een prachtige dagen hebben we nog deze week! Vanmiddag hebben we er nog van genoten door extra n aar buiten te gaan voor een potje Kingen. Het naar buiten gaan hadden we ook wel even verdiend vonden we. Na alle toetsen die we deze week hebben gehad was dit even een heerlijk moment. ...lees meer »

 
 
28-10-2015
Klassennieuws groep 6-7
Hierbij staat er weer een klassennieuws voor u klaar. We wensen u veel leesplezier. ...lees meer »

 
 
07-10-2015
Nieuwsbrief groep 6/7
Ook deze week weer een nieuwsbrief. We hebben weer voldoende stof voor een nieuw schrijven… De Bi jbellessen: Vorige week donderdag hebben we de les van nieuwsbegrip niet na kunnen kijken. Dit kwam doordat meester ziek was. Aankomende donderdag kijk ik nu twee lessen na, de les van vorige week en de les van deze week. ...lees meer »

 
 
17-09-2015
Debateren in groep 6 t/m 8
Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag en werd de troonrede voorgelezen in de Ridderzaal door onze ko ning, Willem Alexander. Tijdens deze 'derde dinsdag in september' wordt ook de miljoenennota gepresenteerd door de minister van Financiën. Deze miljoenennota is de begroting en zijn de plannen van de regering voor het komende jaar. Wanneer deze plannen bekend zijn gemaakt, wordt er in de tweede kamer gedebateerd over deze plannen. Dit noemen we de algemene beschouwingen. Ook in groep 6 t/m 8 werd hieraan aandacht gegeven. De kinderen hebben met een lespakket over Prinsjesdag gewerkt over dit onderwerp. Afsluitend werd er een 'algemene beschouwing' gehouden op onze school en leerden de kinderen debateren. Het was een geslaagd project met een leuke en vooral leerzame afsluiting. Ter impressie enkele foto's.
...lees meer »

 
 
14-09-2015
Nieuwsbrief groep 6/7
Dit keer al vroeg in de week een nieuwsbrief! Waarom? zult u zich afvragen……. Heel simpel, er staat deze week weer genoeg op de planning, vandaar! ...lees meer »

 
 
04-09-2015
Nieuwsbrief groep 6/7
Beste ouders en kinderen, In een nieuw format, hier alweer de tweede nieuwsbrief vanuit onze groe p! We beginnen steeds meer aan elkaar te wennen. De regels en afspraken die we met elkaar hebben worden steeds duidelijker. ...lees meer »

 
 
 
zoeken:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sorteren op: