Welkom


Van harte welkom op de website van kindcentrum Kornalijn. 
Na een grote verbouwing zullen wij 6 mei de deuren van Kindcentrum Kornalijn aan de Emmastraat openen. 

Van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen! U kunt contact met ons opnemen: 
tel. 0522 253 644
info.calvijnschoolmeppel@florion.nl
info.kindcentrumkornalijn.nl 


Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe website, zeer binnenkort zal de nieuwe website te zien zijn! 
www.kindcentrumkornalijn.nl
 

 

 

 

 
 
 
 
 
18-01-2017
nieuwsbrief januari
bericht... ...lees meer »

 
 
13-07-2016
nieuwsbrief
Beste ouders, Hierbij de laatste nieuwsbrief voor de vakantie. ...lees meer »

 
 
23-06-2016
nieuwsbrief juni
Hierbij de nieuwsbrief van juni. Veel leesplezier! ...lees meer »

 
 
18-04-2016
nieuwsbrief kapper en ander belangrijk nieuws
Beste ouders, Hierbij weer de nieuwsbrief. Veel leesplezier. ...lees meer »

 
 
04-04-2016
nieuwsbrief maart
bericht... ...lees meer »

 
 
29-01-2016
Wat heb ik aan vandaag?
bericht... ...lees meer »

 
 
15-12-2015
nieuwsbrief december
Beste ouders, Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Hierin vind u informatie over de kerstviering en de veranderde tijden na de vakantie. Veel leesplezier. ...lees meer »

 
 
27-11-2015
Nieuwsbrief peuterplus november 2015
Eet smakelijk:         Het project: eet smakelijk loopt alweer ten einde. De kinderen hebben heer lijk gespeeld met alle nieuwe materialen in het restaurant. We hebben met elkaar de tafel leren dekken, maar ook leren afruimen. De kinderen hebben afgewassen en afgedroogd. O ja en natuurlijk ook de vaat weg gezet.  We hebben samen ontbeten en gekeken naar wat elk kind s ’morgens eet. Vooral tussen het beleg op de boterham zitten veel verschillen. Gestampte muisjes, leverpastei of kaas. Sommige kinderen hadden yoghurt mee. In de bekers drinken zaten ook allemaal andere lekkere drankjes. Leuk om al die verschillen te zien. U kunt zich voorstellen dat bij al deze activiteiten veel nieuwe begrippen geleerd worden.  Bij het aanrecht kun je staan afdrogen, of afwassen.  Dat doe je met een afwasborstel en een theedoek enz.   Afsluiting: Volgende week willen we het thema graag feestelijk afsluiten. Dit doen we door samen met de kinderen een cake te bakken. U als ouders mag dan naar het restaurant komen om samen met uw kind te eten van de cake. We verwachten u om 11:00 op school. Wilt u het even aangeven als u niet kunt komen?   Uk en Puk: Wij als leidsters volgen een cursus over de vve methode Uk en Puk. We leren hoe we de kinderen op een speelse manier extra kunnen stimuleren in hun taal ontwikkeling.   Ook de pop Puk is bij de kinderen geïntroduceerd.  Puk is een pop van de methode Uk en Puk. Hij heeft een centrale plek bij het aanbieden van activiteiten die de taalvaardigheden van de kinderen stimuleren. U heeft uw kind vast al wel over Puk gehoord. Puk zit vaak in de kring en de kinderen vertellen hun verhalen aan hem. Ze willen graag naast hem zitten. Een pop is soms net een wat veiliger ‘persoon’ om je verhaal aan te vertellen dan de juf. Puk doet ook mee bij het spel in de restaurant hoek. De kinderen betrekken hem overal bij. En dat is ook de bedoeling. Puk wordt een veilig figuur. Wij als leidsters bedenken zelf activiteiten bij een thema maar soms gebruiken we ook activiteiten die in de methode Uk en Puk staan. Als we activiteiten of spelletjes  gaan doen met de methode Uk en Puk, dan voelen de kinderen dit ook als spel. Puk speelt een centrale rol en de kinderen zijn hier erg enthousiast over. We doen deze activiteiten ook met alle kinderen. Ongeacht hoever ze in hun ontwikkeling zijn. We observeren wat de kinderen geleerd hebben, maar het is niet de bedoeling dat kinderen naar aanleiding hiervan extra activiteiten aangeboden krijgen of juist niet.  Ieder kind ontwikkeld zich op zijn/haar eigen tempo en dit blijft ook zo.   Kerst viering: A.s. woensdag 16 december willen we graag het kerstfeest met de kinderen vieren. U, als ouders, bent van harte welkom om 16:00 en het zal een uurtje duren. We willen u vragen geen broer(tje)s en zus(jes) mee te nemen. Dit maakt het voor de kinderen erg onrustig. We willen graag dat de aandacht naar het programma gaat.   Vriendelijke groeten: Elise Petter, Jelske van der Graaf, Claudia Lier en Nelleke van Veen
...lees meer »

 
 
bekijken
Nieuwsbrief peuterplus november 2015 (aangepast)
 
 
24-11-2015
Elise geslaagd voor voorleescoördinator!!
BoekStart in de kinderopvang Op donderdag 19 november hebben dertien pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisaties Doomijn, Vlindertuin, Koo en De Huiskamer uit Meppel en De Wolden het certificaat van de training voorleescoördinator ontvangen. De training waaraan de pedagogisch medewerkers hebben deelgenomen is aangeboden en verzorgd door Bibliotheken Meppel en De Wolden. De training maakt onderdeel uit van BoekStart in de kinderopvang, een initiatief van Kunst van Lezen in opdracht van het Ministerie van OCW. Met het certificaat “op zak” gaan de medewerksters aan de slag om voorleesbeleid vorm te geven op hun locaties. Samen met hun collega’s zorgen zij dat (voor)lezen een vast onderdeel van het dagritme wordt en dat er een leuke BoekStart leeshoek is op hun locaties met leesbevorderende activiteiten voor ouders en kinderen. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, stimuleert de taalontwikkeling en bezorgt ouder en kind veel leesplezier. Uit onderzoek is gebleken dat als kinderen op jonge leeftijd worden voorgelezen, al vanaf vier maanden, zij daar de rest van hun leven profijt van hebben. Met BoekStart in de kinderopvang willen de Bibliotheken de taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleren door een structurele samenwerking aan te gaan met de kinderopvang, waarbij aandacht is voor collectie, leesomgeving, deskundigheidsbevordering en ouderbetrokkenheid.
...lees meer »

 
 
12-11-2015
thema: Eet smakelijk
bericht... ...lees meer »

 
 
04-05-2015
Kinderdagverblijf De Huyskamer
Het gaat dan toch echt gebeuren!! Per 15 augustus zal er ook op de Calvijnschool een kinderdagverbli jf zijn. De voorbereidingen zijn in volle gang, we hebben er erg veel zin in. Mocht u belangstelling hebben of vragen, dan kunt u contact opnemen via: dehuyskamer@cbso.nl . In de loop van volgende week zullen onder het kopje kinderopvang ook de gegevens te vinden zijn.
...lees meer »

 
 
12-09-2014
start
De eerste 4 weken van dit schooljaar zijn alweer voorbij. We zijn van het speellokaal verhuist naar het voormalig groep 3 lokaal. En dat is echt genieten! Ook de kinderen hebben hun draai al helemaal gevonden. We zijn gestart met het thema: "Je bent een Koningskind". God is onze koning en Hij zorgt voor ons. Hij heeft ons mooi gemaakt. Het thema loopt over in het thema: "Dit ben ik". We bekijken onszelf in de spiegel en daar spelen en werken we over. U heeft vast al wel onze mooie foto's in de gang zien hangen. Verder spelen we veel in de hoeken, luisteren we elke week naar een Bijbelverhaal, zingen we veel liedjes en gaan we soms lekker wandelen. Ook leren we hoe we op een fijne manier met elkaar omgaan. Doordat we in kleine groepen werken kennen de kinderen elkaar al en vinden ze het fijn om elkaar weer te zien. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom gerust een kijkje nemen bij ons!
...lees meer »

 
 
27-08-2014
Vacature Vrijwilliger/Invalkracht De Huyskamer Meppel
Vacature Vrijwilliger/Invalkracht De Huyskamer Meppel CKO de Herberg is een kinderopvangorganisatie die kleinschalige, uitdagende opvang biedt vanuit een christelijke visie. Kenmerkend voor de Herberg is: een persoonsgerichte benadering, huiselijkheid, ervaringsgerichte activiteiten met veel aandacht voor creativiteit en natuur. We zijn een jonge dynamische organisatie waarbinnen veel ruimte is voor eigen inbreng en groei. Op korte termijn zoeken wij een vrijwilliger voor de peuterplusgroep, die tevens beschikbaar is voor invalwerk als pedagogisch medewerker voor zowel de peuterplusgroep als de buitenschoolse opvang. Het vrijwilligerswerk zal plaatsvinden op maandag en donderdagmorgen. Invalwerkzaamheden (bij ziekte en vakantie) zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen voor de peuterplusgroep en maandag, dinsdag en donderdagmiddag voor de BSO. ...lees meer »

 
 
 
zoeken:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sorteren op: