Onze identiteit

Wij geloven
Wij geloven dat God met Zijn Liefde steeds bij ons is.
Wij geloven dat Jezus het fundament is waarop we mogen leven en leren.
Wij geloven dat de Heilige Geest de voortdurende verniewer is van ons hart.

Onze identiteit is niet alleen maar onderwijs vanuit de Bijbel, maar een Way of Life.
Wij geloven dat we, met alle talen van de liefde, God mogen dienen en dat we onze talenten daarvoor mogen inzetten. God heeft ons allemaal knap gemaakt:

Met de taal van muziek, loven en prijzen.

Met de taal van tekenen en schilderen.

Met de taal van drama/uitbeelden.

Met de taal van verhalen vertellen en navertellen.

Met de taal van respect voor onszelf en de naaste.

We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de behoeften en de capaciteiten van de kinderen, zowel op intellectueel als sociaal emotioneel gebied. We willen als school een goede balans aanbrengen in het werken met 'hoofd, hart en handen'.

Bijbelonderwijs
Elke dag willen we beginnen met een open Bijbel. Samen bidden, samen zingen en vieren tot Zijn eer. We mogen zijn liefde doorgeven. We willen de kinderen liefde en eerbied voorhouden tot God en de naaste.
Dit betekent dat we ons gedrag en onze houding laten bepalen door de boodschap van de Bijbel.
We willen kinderen bekend maken met Zijn grote belofte en verbond en elke dag mogen we samen onder de indruk raken van Zijn scheppingswerk.

Wat gereformeerd onderwijs voor ons betekent, wordt regelmatig samen met de ouders en het team in taal en beeld vormgegeven. Hiervoor ontmoeten het team en de ouders elkaar regelmatig, zoals tijdens ouderavonden. 

                                                          


 

 
 
 
 
 
05-03-2018
Tijdelijke locatie
Vanaf de voorjaarsvakantie wordt onze school aan de Emmastraat verbouwd. De school wordt zo grondig verbouwd dat wij hier niet konden blijven tijdens de verbouwing. Daarom zijn we tijdelijk verhuisd naar de Prinses Marijkestraat 2 in Meppel. De klassen zijn vandaag allemaal weer ingericht en morgen zijn we er weer klaar voor om de kinderen te ontvangen! Ook ouders heten we van harte welkom in ons nieuwe gebouw. Alle kinderen worden om 8.25u op school verwacht en mogen samen met hun ouders de klas opzoeken. Daarna is er voor alle ouders koffie in de personeelskamer! Welkom!
...lees meer »

 
 
02-02-2018
Open dag
De open dag zal gehouden worden op onze tijdelijke locatie aan de Prinses Marijkestraat. De datum co mmuniceren wij zodra deze bekend is. ...lees meer »

 
 
26-01-2018
Kerk, school, gezin dienst
Aanstaande zondag om 9.30u is de kerk, school, gezin dienst in de Kruiskerk. Iedereen is van harte w elkom!
...lees meer »

 
 
23-06-2017
Nieuwsbrief groep 6/7
Kampgroep 8 Op 13-15 september gaat groep 8 op kamp naar Ameland inmiddels is de bootovertocht gere serveerd. Ook de fietsen die we op Ameland willen gaan gebruiken zijn geregeld. Wat we nog niet hebben geregeld en waar we zeker nog hulp bij nodig hebben, is het vervoer naar en van de boot! ...lees meer »

 
 
09-06-2017
Nieuwsbrief groep 4
Nieuws uit groep 4! ...lees meer »

 
 
08-06-2017
Nieuwsbrief groep 6/7
De Boer op Noord: Als we nog één ouder/auto vinden dan gaat het uitstapje van aankomende donderdag door! We zullen dan op onderzoek uitgaan bij boerderij de Reuvenkamp in Sonnega! Hier zijn we welkom van 9.30 uur -11.30 uur, we vertrekken van school om 8.55uur! Voor de kinderen is het een leuk en leerzaam uitstapje waar we ook zeker van gaan genieten. Voor deze dag is slim om geschikte kleding, schoenen of laarzen mee te nemen. bericht... ...lees meer »

 
 
24-05-2017
Nieuws uit de schoolraad
Er staat weer een impressieverslag van onze schoolraad op de website. Wilt u deze lezen, dan kan dat . U kunt het verslag vinden op onze ouderportaal (onder het tabblad 'ouders'). Heeft u nog geen wachtwoord voor het ouderportaal, dan kunt u deze opvragen bij school.
...lees meer »

 
 
12-05-2017
Nieuwsbrief groep 6/7
Swim to Play: Volgende week vrijdag is dan eindelijk onze groep aan de beurt om deel te nemen aan S wim to Play! De kinderen vroegen herhaaldelijk aan meester; ‘wanneer gaan wij nu eindelijk eens zwemmen’? Zoals ik al noemde vrijdag 19 mei is het de eerste keer dat we gaan zwemmen in bad Hesselinge. We zullen rond een uur of 9.00 vertrekken en rond 11.00 uur terug zijn op school. We gaan er met de bus heen dat is dus lekker makkelijk. De andere dagen dat we naar het zwembad gaan zijn: 9 juni, 23 juni, 30 juni en 7 juli!
...lees meer »

 
 
06-04-2017
Nieuwsbrief groep 6/7
Morgen is het dan zover, de afsluiting van ons paar project zal morgen in het Wilhelmina park worden gehouden. We kijken met elkaar uit naar een mooie viering. Vandaag hebben we met de kinderen geluisterd naar de muziek van de Mattheus Passion. We gingen ons inleven in de muziek en konden meelezen met het Duits/Nederlandse werkboek wat we erbij hadden. Tevens hebben we met elkaar een stukje Mattheus Passion gezongen! Het was leerzaam om ook zo eens stil te zijn bij het paas evangelie! Volgende week gaan we met de bijbellessen aan de slag in het werkboek van Levend water. Hier starten we maandag mee, graag dus meegeven naar school! Volgende week donderdag zullen we met de kinderen een centrale viering gaan houden! ...lees meer »

 
 
22-03-2017
Nieuwsbrief groep 6/7
Pasen: In de afgelopen week zijn we gestart met de voorbereidingen voor Pasen! We sluiten daarbij aan bij de andere scholen die mee doen met het paasevent. Huiswerk voor dit vak hebben de kinderen even niet. ...lees meer »

 
 
16-03-2017
Ouderavond Meervoudige Intelligentie
Op donderdag 30 maart wordt er een ouderavond gehouden met als onderwerp Meervoudige Intelligentie, ons nieuwe onderwijsconcept. We starten om 20.00 uur. U bent van harte welkom!
...lees meer »

 
 
13-03-2017
Nieuws uit de groepen
Op dit moment wordt er mondjesmaat nieuws vanuit de groepen op de website geplaatst. Dit heeft te ma ken met technische belemmeringen van onze website, op dit moment. Daarom is er voor gekozen om het 'Klassennieuws' rechtstreeks naar ouders te mailen. Dit geldt ook voor de algemene nieuwsbrief van onze school. Wilt u de nieuwsbrief met ons meelezen, dan kan dit. Stuurt u dan een mailtje naar calvijnschoolmeppel@florion.nl
...lees meer »

 
 
10-03-2017
Nieuwsbrief groep 6/7
In de afgelopen week zijn we gestart met de voorbereidingen voor Pasen! We sluiten daarbij aan bij d e andere scholen die mee doen met het paasevent. In de nieuwsbrief van Werner heeft u hier meer over kunnen lezen. In de komende weken zullen we dus op een andere manier invulling gaan geven aan pasen. De werkschriften van levendwater mogen de kinderen mee naar school nemen, wellicht dat we er in week 12 of 13 nog in gaan werken. Huiswerk voor dit vak hebben de kinderen even niet. ...lees meer »

 
 
09-02-2017
Nieuwsbrief groep 6/7
Meervoudige Intelligentie: Inmiddels zijn we al zo’n twee weken bezig met het thema Kloosters. Van tevoren waren we erg benieuwd of het thema zou aanslaan, een thema als Vikingen of Romeinen spreekt wellicht toch wat meer tot de verbeelding. Niets is minder waar de kinderen vinden het echt een heel leuk thema! Het verbaast me ook echt dat de kinderen er al zo veel over weten. Het vertellen en presenteren aan elkaar helpt enorm! En natuurlijk ook het prachtige verhaal wat meester Koos deze week heeft verteld. In het stukje hieronder een stukje over het uitstapje naar het Dominicanen Klooster! Veel lees plezier gewenst! bericht... ...lees meer »

 
 
02-02-2017
Nieuws uit de schoolraad
Er staat weer een impressieverslag voor u klaar op onze website. Door in te loggen op het ouderporta al, kunt u dit verslag inzien. Ouders kunnen inloggen met hun inlognaam en wachtwoord, via de blauwe button bovenaan deze website. De verslagen zijn te vinden onder het tabblad 'ouders'. We wensen u veel leesplezier.
...lees meer »

 
 
27-01-2017
nieuwsbrief 11
bericht... ...lees meer »

 
 
20-01-2017
Klassennieuws groep 2/3
Een nieuw bericht uit onze groep. Veel leesplezier.
20012017.pdf
 
 
...lees meer »

 
 
nieuwsbrief 13 januari 2016
bericht... ...lees meer »

 
 
nieuwsbrief 13 januari 2016
bericht... ...lees meer »

 
 
18-01-2017
nieuwsbrief januari
bericht... ...lees meer »

 
 
13-01-2017
Nieuwsbrief groep 6/7
Allereerst wens ik u allen een gezegd 2017 toe! Het was begin van deze week wel weer even omschakel en toen onze schooldeuren zich na de kerstvakantie weer openden. Gelukkig konden de kinderen al best snel weer in het juiste ritme komen. Dat moest ook wel want voor rekenen hadden een aantal kinderen weer flink wat werk te verzetten. bericht... ...lees meer »

 
 
23-12-2016
Klassennieuws groep 2/3
Het eerste nieuws voor groep 2 en 3.
23122016.pdf
 
 
...lees meer »

 
 
22-12-2016
Kerstfeest op het schoolplein
Vanavond wordt het kerstfeest gevierd op ons schoolplein. Dit geven we vorm door een kleine sing in. Onder de gezelligheid van een hapje en een drankje en met het licht van lampjes en vuurkorven, willen onze Heiland, Jezus Christus groot maken. U bent van harte welkom! We starten om 18.15 uur
...lees meer »

 
 
09-12-2016
Klassennieuws groep 3
Nieuws uit groep 3
9122016.pdf
 
 
...lees meer »

 
 
25-11-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
Onze doelenmuur begint deze weken al aardig vol te hangen! Niet alleen met de blokdoelen en de strat egieën voor; rekenen, begrijpend lezen, taal en spelling, maar nu ook met de resultaten daarvan! We hebben namelijk een aantal toetsen waarvan de uitslag op dit bord hangt. De resultaten van de toetsen krijgt iedereen natuurlijk persoonlijk terug, die hangen we niet op de doelenmuur. Wat we wel ophangen zijn grafiekjes met de groepsgemiddelden erbij. Dit resulteert er in dat kinderen zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor hun eigen leren. Je krijgt ook dat kinderen elkaar gaan helpen zodat we ook als groep goed scoren! Zoals ik ook aangaf in eerdere nieuwsbrieven dit zorgt voor motivatie en zicht op leren. De kinderen worden steeds meer eigenaar van hun leren, hierdoor zien we steeds meer taakgerichtheid. En wat nog mooier is, ik zie een heel aantal kinderen gewoon steeds beter presteren… De cijfers gaan omhoog, prestaties groeien, het werk word beter, kinderen worden steeds competenter… Hier en daar gaat dit nog steeds weleens met vallen en opstaan, logisch want we zitten in een veranderd leerproces! Al met al zijn we enorm trots op de prestaties die de kinderen nu neerzetten. Wellicht denkt u nu u dit leest dat moet ik toch eens zien! Prima, loopt u gerust eens een keer binnen op een handig moment, we laten het graag aan u zien! ...lees meer »

 
 
24-11-2016
Klassennieuws groep 3
Een bericht uit groep 3. Veel leesplezier.
25112016.pdf
 
 
...lees meer »

 
 
16-11-2016
Inloopochtend voor nieuwe leerlingen en ouders
Morgen (17/11) wordt er weer een inloopochtend gehouden voor nieuwe leerlingen en ouders. Tijdens de ze ochtend kunnen de kinderen de sfeer in groep 1 meebeleven en een poosje meedraaien in de groep. Daarnaast wordt er door directeur van school en locatiemanager van de Herberg informatie gegeven over het onderwijs en de opvang en het VVE-programma. Ook andere belangstellenden en 'school-zoekende' ouders zijn van harte welkom! Vanaf 09.00 uur staat de koffie voor u klaar
...lees meer »

 
 
11-11-2016
Klassennieuws groep 3
Hier weer een update uit groep 3. Veel leesplezier.
11112016.pdf
 
 
...lees meer »

 
 
Nieuwsbrief groep 6/7
Gouden Kaarten: Van de week is het onze groep dan eindelijk gelukt we hebben 10 gouden kaarten! De kinderen waren enorm trots op deze prestatie en hebben direct de 10 losse kaartjes ingeruild voor de grote gouden kaart! Het is super om te merken dat de kinderen enorm hun best doen om voor het gewenst gedrag te gaan. We merken dat er mede door dit beloningssysteem steeds meer rust in de groep komt. Dit komt de leerprestaties uiteraard ten goede. bericht... ...lees meer »

 
 
09-11-2016
Aangepast rooster Swim2Play
Het rooster waarop staat wanneer de verschillende groepen van onze school staan ingepland voor de ac tiviteiten van Swim2Play is gewijzigd. Een aantal data zijn veranderd, omdat groep 8 anders niet in de gelegenheid was om deel te nemen. Het volledige overzicht kunt u vinden onder het tabblad 'ons onderwijs', bij Sport&Spel.
...lees meer »

 
 
Inloopochtend nieuwe ouders en leerlingen
Op donderdag 17 november wordt er een inloopochtend gehouden voor nieuwe ouders en leerlingen. Ook z ich op het onderwijs oriënterende ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Tijdens deze ochtenden wordt er informatie gegeven over ons onderwijs, het aanbod van opvang en heeft jong en oud de mogelijkheid om de sfeer in de kleutergroep mee te beleven. U bent van harte welkom!
...lees meer »

 
 
08-11-2016
Nieuws uit de schoolraad
Er staat weer een (impressie-)verslag van onze schoolraad op de website. Deze kunt u vinden onder he t tabblad 'ouders', in het ouderportaal. Hiervoor dient u in te loggen op onze website. Voor de inloggegevens kunt u zich wenden tot de directie van onze school. We wensen u veel leesplezier.
...lees meer »

 
 
05-11-2016
NIeuwbrief uit groep 8
Beste ouders, In de bijlage vindt u een nieuwbrief over groep 8! Hartelijke groet, Juf en M eester ...lees meer »

 
 
28-10-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
Scala: We hadden er niet meer op gerekend maar vandaag hebben we toch nog een les van Scala gekrege n! Voor de vakantie ging een les niet door, omdat de juf ziek was. Gelukkig hebben we vandaag alsnog deze les ingehaald. In de les gingen we met elkaar nadenken over mediawijsheid en het delen van informatie over jezelf op het internet. De kinderen werden vanmorgen allemaal op de foto gezet door de juf. Vervolgens werden alle foto’s afgedrukt en kreeg iedereen een foto van een klasgenootje. De opdracht was om elkaars foto te gaan bewerken en er iets geks van te maken. In het nagesprek kwam natuurlijk aan de orde hoe ze het hadden ervaren. Is het leuk dat iemand anders zomaar iets met jouw foto doet? Zou je willen dat deze foto viral gaat als hij op internet wordt geplaatst. En hoe zou je hier dan mee omgaan als dit gebeurt. U begrijpt het, het was een zeer interessant gesprek, het werd voor de meest kinderen ook nog maar weer duidelijk hoe voorzichtig je moet zijn met je persoonlijke gegevens. In de week van de mediawijsheid eind november zal dit onderwerp ook weer ruimschoots de aandacht krijgen. We doen dan namelijk weer mee aan de Mediamaster! bericht... ...lees meer »

 
 
24-10-2016
Schoonmaakrooster
Het rooster voor de schoonmaakavonden! ...lees meer »

 
 
11-10-2016
OPa en Oma Kijkdag
Aanstaande donderdag wordt er op de Calvijnschool een Opa & Oma Kijkmiddag gehouden. Tijdens deze mi ddag kunnen opa's en oma's in de groepen van hun kleinkind(eren) komen kijken. Er wordt dan gewerkt over het thema van de Kinderboekenweek. En laat deze nou net gaan over de 'Opa's en oma's tijd'.
...lees meer »

 
 
09-09-2016
Klassennieuws groep 3
Er staat weer een nieuw bericht over groep 3 klaar. Veel leesplezier!
992016.pdf
 
 
...lees meer »

 
 
06-09-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
We zijn weer van start, best ook weer even wennen, ineens zit je toch weer in een andere groep en z ijn de dingen net allemaal weer even anders. Maar na een weekje in groep 6/7 zitten we toch allemaal ook weer in het gewone ritme. De kinderen pakken de afspraken en de regels in en om school goed op, we kunnen dat merken aan de rust die er heerst. Ook het werken met het kiesbord gaat steeds meer vanzelf. De kinderen kunnen met het bord heel mooi zelf bepalen wanneer ze een bepaalde opdracht gaan doen. Sommige opdrachten zijn verplicht en andere opdrachten zijn als extra werk bedoeld. De kinderen vinden het tot nu toe erg fijn om er mee te werken! bericht... ...lees meer »

 
 
Nieuwsbrief BSO
bericht... ...lees meer »

 
 
02-09-2016
Nieuws uit groep 8
Beste ouders, Er staat weer een nieuw bericht klaar. Hartelijke groet, Bert Willering ...lees meer »

 
 
26-08-2016
Klassennieuws groep 3
Het eerste nieuws uit groep 3! Veel leesplezier.
26082016.pdf
 
 
...lees meer »

 
 
13-07-2016
nieuwsbrief
Beste ouders, Hierbij de laatste nieuwsbrief voor de vakantie. ...lees meer »

 
 
08-07-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
Nog een weekje en dan is het zover dan kunnen we gaan uitrusten en genieten van een welverdiende vak antie! Als ik zo terug kijk naar het afgelopen jaar dan denk ik dat we zeker kunnen stellen dat we een goed en leerzaam schooljaar hebben gehad. ...lees meer »

 
 
02-07-2016
Nieuws uit groep 7/8
Beste ouders, Veel leesplezier bij de nieuwe nieuwsbrief uit groep 7/8. Fijn weekend! Meest er Bert ...lees meer »

 
 
23-06-2016
nieuwsbrief juni
Hierbij de nieuwsbrief van juni. Veel leesplezier! ...lees meer »

 
 
Klassennieuws groep 3
Nieuws uit groep 3! ...lees meer »

 
 
21-06-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
De laatste schoolweken: In deze laatste weken zo voor de zomervakantie zijn we nog flink hard aan het werk. Op het programma staan/stonden namelijk de cito toetsen…. Zo na de avondvierdaagse week is het wel even omschakelen voor de kinderen maar gelukkig lijkt het allemaal weer gelukt….. De resultaten hiervan zullen we op de ouder-kind gesprekken met elkaar gaan bespreken. De middagen na de cito toetsen hebben we de afgelopen weken gebruikt voor crea, het was fijn om de middag zo weer even anders in te vullen. Morgen en vrijdag als juf Zevenberg voor de groep staat zullen de kinderen les krijgen over Jheronimus Bosch. Meester heeft die twee dagen studietijd en een vergadering. De komende weken zullen we meer aandacht besteden aan Aardrijkskunde en Natuur. Na de Geschiedenis thema’s van M.I, is het fijn om hier weer lekker mee aan de slag te gaan. bericht... ...lees meer »

 
 
18-06-2016
nieuwsbrief groep 4/5
Hierbij de nieuwe nieuwsbrief ...lees meer »

 
 
04-06-2016
Groep 7/8 nieuws
Beste ouders, Er staat een nieuwe nieuwsbrief voor u klaar. Hartelijke groet, Bert Willeri ng ...lees meer »

 
 
03-06-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
MI thema: het Oude Egypte! We zijn nu een aantal weken onderweg in ons nieuwe MI thema over Egypte. Een boeiend en leerzaam thema, waar we ook veel actieve en leergierige leerlingen zien. We zijn druk bezig om de vrijblijvendheid die MI ook met zich mee brengt te verminderen. Hiervoor laten we de kinderen proces- en productdoelen formuleren voorafgaand aan de middag. Hierdoor merken we dat er hogere kwaliteit en opbrengsten komen van het gemaakte werk. Wat we ook belangrijk vinden is, dat de leerlingen niet kiezen om anderen te volgen, maar om te kiezen voor hun eigen werk en hun eigen leerdoelen. Bij een aantal leerlingen begint het kwartje te vallen en sommige vallen toch terug om de opdrachten te maken met een vriendje of vriendinnetje. Het belangrijkst wat voorop staat is het natuurlijk het leerrendement. Aankomende donderdag gaan we dit thema afronden, we willen u als ouder graag een kijkje laten nemen tijdens deze middag. Een uitnodiging hiervoor ontvangt u vanmiddag. ...lees meer »

 
 
28-05-2016
Nieuwsbrief groep 4/5
Hierbij de nieuwsbrief voor groep 4 en 5 ...lees meer »

 
 
24-05-2016
Nieuwsbrief BSO
bericht... ...lees meer »

 
 
20-05-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
MI thema: het Oude Egypte! Afgelopen dinsdag zijn we gestart met het nieuwe thema voor M.I, dit kee r is het thema; het oude Egypte. Het thema is van de week gestart door twee prachtige geschiedenis verhalen. Het eerste verhaal ging over de bouw van de Pyramides, het tweede verhaal over Toetanchamon en het dal der Koningen. Met deze start hopen we dat de kinderen voldoende inspiratie hebben om aan de slag te gaan. Aankomende donderdag gaan we op bezoek bij de kamelen van circus Renz, kamelen en het oude Egypte zijn natuurlijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden, vandaar dus… Heeft u voor ons thema nog leuke spullen of ideeën we houden ons aanbevolen?! We zijn sowieso nog op zoek naar de volgende spullen: (strip) boeken, make-up (ja u leest het goed ;), Egyptische kleding, katrollen, spullen om papier te kunnen maken! De kinderen mogen tijdens het thema aangeven welke bijbelvertelling meester moet vertellen. Enige voorwaarde is dat het bij het thema moet passen, ik ben benieuwd jongens en meiden, kom maar op! Ivm hiermee is er geen huiswerk voor Levend Water! bericht... ...lees meer »

 
 
06-05-2016
Nieuws uit groep 4/5
Dag allemaal, Er is weer nieuws uit de groep. Nog een goed weekend en veel leesplezier gewenst. ...lees meer »

 
 
21-04-2016
Nieuwsbrief Calvijnschool
Er staat weer een nieuwsbrief voor u klaar. Door in te loggen op het ouderportaal van onze website, kunt u de nieuwsbrief vinden. Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u deze opvragen bij de directie van de school. We wensen u veel leesplezier.
...lees meer »

 
 
Nieuws uit de schoolraad
Er staat een impressieverslag van de laatste schoolraadvergadering voor u klaar. Door in te loggen o p het ouderportaal, kunt u het verlsag vinden. Heeft u nog geen inlogcode voor het ouderportaal, dan kunt u deze opvragen bij de directie. We wensen u veel leesplezier.
...lees meer »

 
 
20-04-2016
Nieuws uit groep 7/8
Beste ouders, Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief uit groep 7/8 Veel lees plezier! ...lees meer »

 
 
Koningsspelen
Vrijdag is het zover! Hier leest u meer over het programma per klas! ...lees meer »

 
 
Nieuwsbrief groep 6/7
Inmiddels hebben we ook al bijna weer ons thema van M.I afgerond! Er zaten weer veel leerzame activi teiten in het thema, een aantal activiteiten springer er dan uit: de startspreker, het naspelen van de slag om Arnhem en D-Day, ook hebben we mogen luisteren naar prachtig uitgewerkte verhalen en presentaties. We vinden deze manier van werken erg leuk, sommigen vinden het nog erg lastig om steeds een goede opdracht te kiezen. Gelukkig leren we dat steeds een beetje beter! Door de nieuwe manier van werken hebben we de afgelopen tijd minder topografie gedaan dit pakken we na de meivakantie weer stevig op…zie planning.bericht... ...lees meer »

 
 
18-04-2016
nieuwsbrief kapper en ander belangrijk nieuws
Beste ouders, Hierbij weer de nieuwsbrief. Veel leesplezier. ...lees meer »

 
 
15-04-2016
Koningsspelen
Groep 3 gaat vrijdag naar bad Hesselingen voor de Koningsspelen! ...lees meer »

 
 
13-04-2016
Pinksterviering
Op woensdag 11 mei wordt er een pinksterviering gehouden met en door de leerlingen van onze school. Tijdens de pinksterviering staan we stil en vieren we de komst van Heilige Geest naar de aarde en in ons hart. We willen onze God daarvoor danken en prijzen. De viering begint om 11 uur en vindt plaats in de Kruiskerk (Thorbeckelaan 73, Meppel). U bent van harte welkom om het feest van Geest met ons mee te vieren!
...lees meer »

 
 
11-04-2016
Klassennieuws groep 3
Er staat weer een nieuwe klassennieuws klaar! Veel leesplezier! ...lees meer »

 
 
08-04-2016
weekbrief groep 7/8
Beste ouders, Er staat weer een nieuwe weekbrief op de website! Veel leesplezier, Bert Will ering ...lees meer »

 
 
06-04-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
Van de week zijn we in de groep 6/7 en 7/8 gestart met het extra MI thema over de tweede wereldoorlo g. Als gastspreker hadden we meneer en mevrouw Koopmans uitgenodigd. Meneer Koopmans was in de jaren 1940-1945 leerling op onze school, hij wist o.a. te vertellen dat hij niet zoveel school had in deze jaren omdat er Duitsers in ‘’onze’’ school zaten! Met haast open mond zaten de kinderen 5 kwartier lang naar deze gastspreker te luisteren. U begrijpt het, we hebben een prachtig vertrekpunt om nu flink aan de slag te gaan met dit thema. Bedankt ook dat u zo heeft meegedaan met het aanleveren van spullen voor dit project. bericht... ...lees meer »

 
 
04-04-2016
nieuwsbrief maart
bericht... ...lees meer »

 
 
02-04-2016
Nieuwsbrief groep 4/5
Dag allen, Er staat weer een nieuwe nieuwsbrief klaar! Veel leesplezier. ...lees meer »

 
 
25-03-2016
Nieuws uit groep 3
De kinderen hebben genoten van het project: talentenjacht! Er is veel gemaakt, gedanst, geknutseld, geschreven en gerekend! Elke keer mochten de kinderen iets kiezen wat ze zelf graag wilden doen, ze hebben ervan genoten. We sluiten nu het project af, dit doen we door elk kind in de schijnwerpers te zetten met zijn/haar talenten. Elk kind krijgt een groot vel papier waar alle kinderen uit de klas iets opschrijven wat leuk/goed/mooi is aan hem of haar. 3 kinderen zijn al geweest, de andere kinderen komen ook allemaal aan de beurt de komende weken! ...lees meer »

 
 
Nieuwsbrief BSO
...lees meer »

 
 
24-03-2016
weekbrief groep 7/8
Beste ouders, Een nieuwe weekbrief over de belevenissen van groep 7/8. Een fijn en gezegend pa asweekend! Hartelijke groet, Bert Willering ...lees meer »

 
 
Nieuwsbrief groep 6/7
Alstublieft weer een nieuwe nieuwsbrief! We wensen u fijne paasdagen toe. ...lees meer »

 
 
18-03-2016
Nieuws uit de schoolraad
Er is weer nieuws uit de schoolraad. Het verslag van de laatste vergadering (24 feb.) staat op het b eveiligde gebied van onze website. U kunt het verslag vinden, door in te loggen en vervolgens te klikken op het tabblad 'ouders'. Heeft u nog geen inlogcode, dan kunt u deze opvragen bij de directie van de school.
...lees meer »

 
 
Geslaagde sponsorloop voor Compassion
Afgelopen woensdag (16/3) werd er een sponsorloop gehouden door alle leerlingen van De Calvijnschool . Het goede doel dat aan deze sponsorloop verbonden is, heet Compassion. In de voorgaande weken hebben de leerlingen geld ingezameld voor dit doel en woensdag mochten ze op sportief gebied hun prestaties tonen. Het was een zonovergoten ochtend, dus was het genieten geblazen voor zowel de hardlopers als de toeschouwers. Er was een speciaal parcours uitgezet voor zowel de oudere leerlingen als de kleuters van onze school en de peuters van De Huyskamer. Tijdens en na afloop waren er lekkere hapjes en een drankje te koop. Ook hiervan ging de opbrengst naar Compassion.
...lees meer »

 
 
12-03-2016
Nieuwsbrief groep 4/5
Er is weer nieuws uit groep 4/5. Veel leesplezier! ...lees meer »

 
 
Nieuws uit groep 7/8
Het laatste nieuws uit groep 7/8! ...lees meer »

 
 
10-03-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
In de link weer een goed gevulde nieuwsbrief.... ...lees meer »

 
 
01-03-2016
Nieuws uit groep 4/5
Er staat weer een nieuwsbrief klaar vanuit groep 4/5. ...lees meer »

 
 
26-02-2016
Nieuws uit groep 3
Deze week zijn we begonnen met het thema talentenjacht van meervoudige intelligentie! De kinderen ge nieten van de verschillende opdrachten! ...lees meer »

 
 
23-02-2016
Open Dag op De Calvijnschool
Op woensdag 24 februari openen we onze deuren voor ouders en andere belangstellenden. Tijdens deze o pen dag krijgt u de gelegenheid om een kijkje in onze school te nemen en de groepen in bedrijf te zien. U bent van hart welkom!
...lees meer »

 
 
19-02-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
Vikingen: Volgende week starten we met een geschiedenis thema over Vikingen. Dit is het eerste proj ect wat we volgens de principes van Meervoudige Intelligenties geven. We zijn als druk bezig geweest om de klas hiervoor in te richten, komt u gerust volgende week een keer na schooltijd even spieken. Het mooie is dat we net een tijdvak eerder hebben behandeld namelijk de periode over het kloosterleven. Dit project valt dus mooi op zijn plek! De topografie van Scandinavië zullen we ook tijdens dit thema gaan behandelen! In de volgende nieuwsbrief hoort u hier meer over. bericht... ...lees meer »

 
 
Groep 7/8 nieuws
Beste ouders, Er staat weer een nieuwsbrief uit groep 7/8 voor u klaar! Hartelijke groet, Meester Bert ...lees meer »

 
 
12-02-2016
Nieuwsbrief groep 4/5
Er staan weer een nieuwsbrief klaar van groep 4/5. Veel leesplezier ...lees meer »

 
 
11-02-2016
Posteractie Open Dag Calvijnschool
Op woensdag 24 februari wordt er een open dag gehouden op de Calvijnschool. Aan deze open dag wordt op ludieke wijze aandacht gegeven door middel van een posteractie. Vandaag heeft het oudste kind van ieder gezin een poster meegekregen naar huis. Het is de bedoeling dat deze poster vanaf aanstaande maandag zichtbaar voor het raam hangt. Vanaf dat moment wordt (tot de open dag), iedere dag een gezin ‘gegrabbeld’. Wanneer een gezin wordt gegrabbeld, rijden we die dag bij dat gezin thuis langs. Hangt de poster zichtbaar voor het raam? Dan leveren we een lekkere slagroomtaart af. Maar… hangt de poster er niet, dan smikkelen de meesters en juffen de taart die dag lekker zelf op. De actie duurt 8 dagen lang en iedere dag maakt ieder gezin weer kans. …En nu maar hopen dat er wordt aangebeld!...
...lees meer »

 
 
09-02-2016
Klassennieuws groep 3
Er is weer klassennieuws uit groep 3! ...lees meer »

 
 
05-02-2016
Apenkooi
Meppel Actief organiseert een middag apenkooi! ...lees meer »

 
 
04-02-2016
Nieuwsbrief Calvijnschool
Er staat weer een nieuwsbrief voor u klaar. Deze staat klaar op het beveiligde gebied van onze websi te. Door in te loggen kunt deze bekijken. Heeft u nog geen inlogcode, dan kunt u deze opvragen bij de directeur van onze school. We wensen u veel leesplezier.
...lees meer »

 
 
Groep 7/8 nieuws
Er staat een nieuwe nieuwsbrief klaar! Hartelijke groet, Bert Willering ...lees meer »

 
 
Nieuwsbrief groep 6/7
In de afgelopen maanden zijn we achter de schermen aan de slag gegaan met het kamp. We hebben het zo kunnen regelen dat we naar Ameland gaan!!! Zoals u begrijpt een unieke kans voor de kinderen. Het kamp zal plaatsvinden in de tweede schoolweek, van woensdag 7 tot vrijdag 9 september. U snapt dat dit nog wat organisatorische voeten in de aarde heeft dus we hopen ook op uw medewerking….. Wat we al wel kunnen zeggen; er zal in ieder geval nog door de kinderen een financiële actie gehouden gaan worden. Zo kunnen ze ook zelf een deel van hun kamp bij elkaar gaan verdienen! bericht... ...lees meer »

 
 
29-01-2016
Wat heb ik aan vandaag?
bericht... ...lees meer »

 
 
25-01-2016
Nieuws uit groep 4/5
Er is weer nieuws uit groep 4/5! ...lees meer »

 
 
23-01-2016
Nieuws uit groep 3
Nieuws uit groep 3! ...lees meer »

 
 
Nieuws uit groep 7/8
Een nieuw bericht voor u! Hartelijke groet, Meester Bert ...lees meer »

 
 
14-01-2016
Nieuwsbrief groep 6/7
Allereerst wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om u een gezegend 2016 toe te wensen. We zi jn blij en dankbaar dat we na de vakantie alle kinderen weer met nieuwe energie konden verwelkomen. Die energie kunnen we goed gebruiken nu we zijn gestart met de cito toetsen, later meer hierover. bericht... ...lees meer »

 
 
13-01-2016
Nieuws uit de schoolraad
Er staat weer een impressieverslag vanuit de schoolraad voor u klaar op onze website. Deze kunt u vi nden op het 'ouderportaal' (achter het tabblad 'ouders'). Het ouderportaal kunt vinden door eerst in te loggen op onze website. Een inlogcode kunt u opvragen bij de directeur van de school. We wensen u veel leesplezier.
...lees meer »

 
 
08-01-2016
Nieuwsbrief Calvijnschool
Er staat weer een nieuwsbrief voor u klaar. Door op onderstaand document te klikken, opent u onze ni euwsbrief. We wensen u veel leesplezier! ...lees meer »

 
 
06-01-2016
Chaosdoelenspeltoernooi
Op 26 januari wordt er door Meppel Actief een chaosdoelenspeltoernooi georganiseerd! Geef je nu op! ...lees meer »

 
 
04-01-2016
Klassennieuws groep 3
Beste lezers, Er is weer klassennieuws uit groep 3! Veel leesplezier! ...lees meer »

 
 
23-12-2015
Kerst in de Kruiskerk
Op 25 december om 9.30u wordt er in de Kruiskerk een kerstdienst gehouden. Iedereen is van harte wel kom!
...lees meer »

 
 
18-12-2015
Gebedsgroep Calvijnschool
Door een aantal ouders en betrokkenen rondom onze school wordt er met een gebedsgroep gestart. In de ze gebedsgroep wordt er gebeden en gedankt voor de leerlingen, ouders, gezinnen en de school. Op donderdag 7 januari komt de gebedsgroep voor het eerst bij elkaar. Op de bijgesloten flyer bij dit bericht, kunt u meer informatie lezen. Bidt u met ons mee?
...lees meer »

 
 
17-12-2015
Kerst Sing In 'Feest van het Licht'
Morgenochtend wordt in alle groepen een 'kleine' kerstviering gehouden in de klas. Ook kunnen de kin deren genieten van een gezellig kerstontbijt. Bij aanvang van de ochtend (08.30 uur) willen we onze grote God prijzen en eren om zijn menswording en komst naar deze donkere wereld. Dit geven we vorrm met een Sing In op het plein. Daarbij zijn ouders en andere belangstellenden van harte welkom! Aansluitend op de Sing In is er koffie/thee voor in de centrale hal van onze school. Prijst u mee ter eer van onze Heer?
...lees meer »

 
 
Nieuwsbrief
De verwachting van het Licht in deze wereld, is de afgelopen weken het onderwerp geweest in bijbelve rtellingen/Levend Water. Wat een rijkdom om dit ieder jaar de kinderen weer te mogen voorhouden in vrijheid. Dat er de Calvijnschool is waarop we dit mogen doen. ...lees meer »

 
 
Nieuwsbrief groep 6/7
Een laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar! Wat vliegt de tijd toch voorbij, we hebben inmiddels i n de schooljaar alweer een halfjaar achter ons liggen. Vele mooie lessen en projecten hebben we achter ons liggen. We kijken ook uit naar morgen, het vieren van het kerstfeest. Dit doen we met elkaar buiten op het plein en daarna gezellig in de eigen groep.bericht... ...lees meer »

 
 
15-12-2015
nieuwsbrief december
Beste ouders, Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Hierin vind u informatie over de kerstviering en de veranderde tijden na de vakantie. Veel leesplezier. ...lees meer »

 
 
14-12-2015
Nieuwsbericht groep 4/5
Er is weer nieuws uit de groep en over de groep. Deze vindt u in de bijlage. We wensen u veel leesp lezier. ...lees meer »

 
 
10-12-2015
Nieuwsbrief Calvijnschool
Er staat weer een nieuwsbrief voor u klaar. Door op bijgesloten document te klikken, opent u de nieu wsbrief van onze school. We wensen u veel leesplezier. ...lees meer »

 
 
02-12-2015
Nieuwsbrief groep 6/7
Op dit moment zitten we volop met onze gedachte bij het sinterklaasfestijn wat er aan zit te komen. Leuk natuurlijk, we hebben er ook enorm veel zin in. Maar toch vind ik het ook altijd wel weer een lastige, Sinterklaas en kerst zitten zo dicht op elkaar dat het soms in tijd weleens wat wringt. Hoe mooi zou het niet zijn als we de hele advent periode kunnen gebruiken als voorbereiding op ‘Het feest…. ...lees meer »

 
 
Even voorstellen
Ik mag juf renske gaan vervangen in groep 4,5. Ik ben trots op de kinderen hoe goed ze hun best doen . Nadat ik met mijn man een eigen bedrijf heb gehad en mijn kinderen heb grootgebracht ben ik weer 4 jaar volop werkzaam in het onderwijs. Op het plein probeer ik zoveel mogelijk kennis te maken met u maar ik heb nog niet iedereen ontmoet. Ik zou het fijn vinden om met alle ouders van groep 4,5 kennis te maken, kom gerust even naar mij toe of loop de klas even binnen. Mijn mailadres is martine.been@dezevenster.nl Verder vind ik het altijd erg fijn wanneer er dingen zijn u met mij contact opneemt. Vriendelijke groeten, Martine Been
...lees meer »

 
 
bekijken
Even voorstellen (aangepast)
 
 
27-11-2015
Geslaagde ouderavond Calvijnschool
Op woensdagavond 25 november werd er een ouderavond georganiseerd op onze school. Tijdens deze avond werden ouders meegenomen in de richting die we als school in slaan. Tijdens een plenair deel werd er informatie verstrekt over de inrichings- en (mogelijke) verbouwplannen van de school, het video-interactietraject Leren in Beeld en de pilot voor Engels, Rosetta Stone. Vervolgens kregen ouders de gelegenheid om deel te nemen aan een viertal workshops, waarin o.a. het nieuwe onderwijsconcept Meervoudige Intelligentie en de voortgang en een update van de Kanjertraining werd gepresenteerd. Bij de workshop Identiteit werd er met ouders doorgesproken over de levensbeschouwelijke identiteit van onze school en hoe dit er in de toekomst mogelijk uit gaat zien. Tot slot kregen ouders bij de workshop Media Wijsheid de gelegenheid om in gesprek te gaan over het gebruik van (sociale) media bij kinderen en hoe hier op een goede manier mee om te gaan. De verschillende workshops werden door leden van het team verzorgd. We kijken terug op een geslaade avond, waarbij ook de school weer genoeg input heeft ontvangen om mee verder te kunnen. We willen de ouders dan ook bedanken voor hun constructieve deelname aan deze avond.
...lees meer »

 
 
Nieuwsbrief Calvijnschool
Er staat weer een nieuwsbrief van onze school voor u klaar. Door op onderstaand document te klikken, opent u de nieuwsbrief. We wensen u veel leesplezier! ...lees meer »

 
 
Diploma's Media Masters 2015 uitgereikt
Vandaag is het project Media Masters afgesloten in de groepen 6, 7 en 8 van onze school. Dit project werd gehouden in het kader van de Week van de Media Wijsheid. In de afgelopen week hebben de leerlingen gewerkt aan hun Media Missie, welke door iedere leerling werd behaald. Vandaag zijn de diploma's 'Media Master in de Orde van Respect' uitgereikt.
...lees meer »

 
 
weekbrief 48
Beste ouders, Weer een nieuwe weekbrief, met nieuws uit week 48 Veel leesplezier. ...lees meer »

 
 
Nieuwsbrief peuterplus november 2015
Eet smakelijk:         Het project: eet smakelijk loopt alweer ten einde. De kinderen hebben heer lijk gespeeld met alle nieuwe materialen in het restaurant. We hebben met elkaar de tafel leren dekken, maar ook leren afruimen. De kinderen hebben afgewassen en afgedroogd. O ja en natuurlijk ook de vaat weg gezet.  We hebben samen ontbeten en gekeken naar wat elk kind s ’morgens eet. Vooral tussen het beleg op de boterham zitten veel verschillen. Gestampte muisjes, leverpastei of kaas. Sommige kinderen hadden yoghurt mee. In de bekers drinken zaten ook allemaal andere lekkere drankjes. Leuk om al die verschillen te zien. U kunt zich voorstellen dat bij al deze activiteiten veel nieuwe begrippen geleerd worden.  Bij het aanrecht kun je staan afdrogen, of afwassen.  Dat doe je met een afwasborstel en een theedoek enz.   Afsluiting: Volgende week willen we het thema graag feestelijk afsluiten. Dit doen we door samen met de kinderen een cake te bakken. U als ouders mag dan naar het restaurant komen om samen met uw kind te eten van de cake. We verwachten u om 11:00 op school. Wilt u het even aangeven als u niet kunt komen?   Uk en Puk: Wij als leidsters volgen een cursus over de vve methode Uk en Puk. We leren hoe we de kinderen op een speelse manier extra kunnen stimuleren in hun taal ontwikkeling.   Ook de pop Puk is bij de kinderen geïntroduceerd.  Puk is een pop van de methode Uk en Puk. Hij heeft een centrale plek bij het aanbieden van activiteiten die de taalvaardigheden van de kinderen stimuleren. U heeft uw kind vast al wel over Puk gehoord. Puk zit vaak in de kring en de kinderen vertellen hun verhalen aan hem. Ze willen graag naast hem zitten. Een pop is soms net een wat veiliger ‘persoon’ om je verhaal aan te vertellen dan de juf. Puk doet ook mee bij het spel in de restaurant hoek. De kinderen betrekken hem overal bij. En dat is ook de bedoeling. Puk wordt een veilig figuur. Wij als leidsters bedenken zelf activiteiten bij een thema maar soms gebruiken we ook activiteiten die in de methode Uk en Puk staan. Als we activiteiten of spelletjes  gaan doen met de methode Uk en Puk, dan voelen de kinderen dit ook als spel. Puk speelt een centrale rol en de kinderen zijn hier erg enthousiast over. We doen deze activiteiten ook met alle kinderen. Ongeacht hoever ze in hun ontwikkeling zijn. We observeren wat de kinderen geleerd hebben, maar het is niet de bedoeling dat kinderen naar aanleiding hiervan extra activiteiten aangeboden krijgen of juist niet.  Ieder kind ontwikkeld zich op zijn/haar eigen tempo en dit blijft ook zo.   Kerst viering: A.s. woensdag 16 december willen we graag het kerstfeest met de kinderen vieren. U, als ouders, bent van harte welkom om 16:00 en het zal een uurtje duren. We willen u vragen geen broer(tje)s en zus(jes) mee te nemen. Dit maakt het voor de kinderen erg onrustig. We willen graag dat de aandacht naar het programma gaat.   Vriendelijke groeten: Elise Petter, Jelske van der Graaf, Claudia Lier en Nelleke van Veen
...lees meer »

 
 
bekijken
Nieuwsbrief peuterplus november 2015 (aangepast)
 
 
24-11-2015
Elise geslaagd voor voorleescoördinator!!
BoekStart in de kinderopvang Op donderdag 19 november hebben dertien pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisaties Doomijn, Vlindertuin, Koo en De Huiskamer uit Meppel en De Wolden het certificaat van de training voorleescoördinator ontvangen. De training waaraan de pedagogisch medewerkers hebben deelgenomen is aangeboden en verzorgd door Bibliotheken Meppel en De Wolden. De training maakt onderdeel uit van BoekStart in de kinderopvang, een initiatief van Kunst van Lezen in opdracht van het Ministerie van OCW. Met het certificaat “op zak” gaan de medewerksters aan de slag om voorleesbeleid vorm te geven op hun locaties. Samen met hun collega’s zorgen zij dat (voor)lezen een vast onderdeel van het dagritme wordt en dat er een leuke BoekStart leeshoek is op hun locaties met leesbevorderende activiteiten voor ouders en kinderen. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, stimuleert de taalontwikkeling en bezorgt ouder en kind veel leesplezier. Uit onderzoek is gebleken dat als kinderen op jonge leeftijd worden voorgelezen, al vanaf vier maanden, zij daar de rest van hun leven profijt van hebben. Met BoekStart in de kinderopvang willen de Bibliotheken de taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleren door een structurele samenwerking aan te gaan met de kinderopvang, waarbij aandacht is voor collectie, leesomgeving, deskundigheidsbevordering en ouderbetrokkenheid.
...lees meer »

 
 
23-11-2015
Nieuws uit groep 3!
Er is weer nieuws uit groep 3! ...lees meer »

 
 
19-11-2015
Start MediaMasters
Morgen start in groep 6, 7 en 8 het project MediaMasters. Bijgesloten bij dit bericht treft u een in formatiebrief over dit project. ...lees meer »

 
 
13-11-2015
Nieuwsbrief Calvijnschool
Er staat weer een nieuwsbrief van onze school voor u klaar. Door op bijgesloten document te klikken, opent u onze nieuwsbrief. We wensen u veel leesplezier! ...lees meer »

 
 
Intocht Sinterklaas in Meppel
We willen alle jongens en meisjes van de Calvijnschool (en natuurlijk alle kinderen in Meppel) heel veel plezier wensen bij de intocht van Sinterklaas morgen. Ook de leerlingen die morgen bij de officiële persconferentie van de Sint zitten, heel veel succes en plezier!!!
...lees meer »

 
 
Ouderavond Calvijnschool (25 nov)
Op woensdag 25 november wordt er een ouderavond gehouden op onze school. Tijdens deze avond hebben o uders de gelegenheid om d.m.v. diverse workshops / gespreksrondes ons onderwijs mee te beleven. Er wordt o.a. aandacht gegeven aan ons nieuwe onderwijsconcept (M.I.), de Kanjertraining, levensbeschouwelijke identitieit en het gebruik van sociale media. Door de bijlage te openen, krijgt een impressie van deze avond. U bent van harte welkom! ...lees meer »

 
 
12-11-2015
thema: Eet smakelijk
bericht... ...lees meer »

 
 
Nieuwsbrief groep 6/7
Wat een prachtige dagen hebben we nog deze week! Vanmiddag hebben we er nog van genoten door extra n aar buiten te gaan voor een potje Kingen. Het naar buiten gaan hadden we ook wel even verdiend vonden we. Na alle toetsen die we deze week hebben gehad was dit even een heerlijk moment. ...lees meer »

 
 
10-11-2015
Plattegrond intocht Sinterklaas
Aanstaande zaterdag komt Sinterklaas aan in Meppel. Een feestelijke dag voor jong en oud. Omdat er g rote drukte wordt verwacht, wordt door de organisatie aangeraden hier rekening mee te houden in aanreistijd en parkeermogelijkheden. Bijgesloten bij dit bericht een plattegrond van de binnenstad met daarop de belangrijke plaatsen tijdens deze dag.
...lees meer »

 
 
07-11-2015
Nieuwsbrief week 45
Beste ouders, U vind hier de nieuwsbrief van week 45. Veel leesplezier. ...lees meer »

 
 
Nieuws uit groep 3
Nieuws uit groep 3! ...lees meer »

 
 
06-11-2015
Nieuwsbericht groep 4/5
Deze keer heeft het even geduurd maar er staat weer bericht klaar met informatie uit de groep. ...lees meer »

 
 
Nieuws uit de schoolraad
Op woensdag 28 oktober heeft onze schoolraad weer vergaderd. Van deze vergadering is impressieversla g gemaakt. Deze kunt u lezen op het ouderportaal van onze school (klik op tabblad 'ouders' > rubriek 'ouderportaal' > 'nieuws uit de schoolraad'). Hiervoor dient u eerst in te loggen op onze website. Een inlogcode nodig? Deze kunt u verkrijgen bij de directeur van school. We wensen u veel leesplezier.
...lees meer »

 
 
The Voice of Sint
Nog een aantal weken en dan is het zover, het sinterklaas feest. In de link de brief die de kinderen in de bovenbouw hebben meegekregen..... ...lees meer »

 
 
04-11-2015
Swim2play
Afgelopen week was het zover, de eerste les van Swimtoplay! Met meerdere groepen zijn we naar bad He sselinge geweest. De afbeelding geeft een mooie impressie.....
...lees meer »

 
 
Mooie thema-tafel
In de hal van onze school is weer een mooie thema-tafel opgemaakt. Bedankt aan de ouder die dit weer voor ons heeft ingericht!
...lees meer »

 
 
Rugzakjes-actie Calvijnschool
Deze week wordt de rugzakjes-actie voor vluchtelingen afgerond op onze school. Deze actie is een moo ie gelegenheid om tegemoet te komen in de nood die vluchtelingen uit m.n. Syrië, Irak en Afghanistan kennen. Er zijn op dit moment al een heel aantal gevulde rugzakjes binnengekomen. Voor uiterlijk aanstaande vrijdag hopen we nog een behoorlijk aantal rugzakjes te ontvangen. Mogen we op u rekenen? Alvast bedankt voor uw deelname en bijdrage.
...lees meer »

 
 
03-11-2015
Inloopochtend nieuwe ouders & leerlingen
Op dinsdag 17 november opent de Calvijnschool haar deuren voor nieuwe ouders met hun kinderen in de vorm van een inloopochtend. Tijdens deze ochtend is er voor kinderen gelegenheid om de sfeer mee te beleven in de kleutergroepen. Daarnaast wordt er door de directeur van school een presentatie gegeven over ons onderwijs en onze organisatie. Ook is er gelegenheid om andere ouders te ontmoeten en de opvang van CBSO De Herberg te bekijken. Voor meer informatie, bekijk de bijgesloten flyer. U bent van harte welkom op dinsdag 17 november! ...lees meer »

 
 
Rugzakjes-actie (vluchtelingen)
Tot 6 november kunnen ze nog worden ingeleverd, de persoonlijk gevulde rugzakjes voor de vluchteling en. De tafel begint zich al redelijk te vullen, maar we hopen nog een groot aantal op te halen. Een leuke actie, waarmee we tegemoet wilen komen in de nood van de vluchtelingen uit Syrië, Irak of Afghanistan. Alvast bedankt voor uw medewerking!
...lees meer »

 
 
02-11-2015
Sportactiviteit Groep 5-8 (Meppel Actief)
Op woensdagmiddag 25 november 2015 organiseert sportteam Meppel Actief de derde WO-MI® (woensdagmidd ag-activiteit) in het schooljaar 2015-2016 voor kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool. Deze middag staat in teken van trefbal. Dit ter voorbereiding van het trefbaltoernooi dat in de kerstvakantie gehouden zal worden. In sporthal De Aanloop (Woldkade 7A) zijn kinderen welkom van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 23 november. Deelname is gratis! Voor verdere informatie en de aanmelding, kunt u bijgesloten flyer openen. Hierin treft u alle gegevens. ...lees meer »

 
 
Rugtasactie
Al heel veel rugtasjes zijn weer ingeleverd! Donderdag is de laatste dag dat de rugtasjes meegenomen kunnen worden! ...lees meer »

 
 
28-10-2015
Klassennieuws groep 6-7
Hierbij staat er weer een klassennieuws voor u klaar. We wensen u veel leesplezier. ...lees meer »

 
 
Nieuwsbrief Calvijnschool
Er staat weer een nieuwsbrief van onze school voor u klaar. Door op onderstaand document te klikken, opent u deze nieuwsbrief. We wensen u veel leesplezier! ...lees meer »

 
 
27-10-2015
Nieuwsbrief groep 3
Er staat weer een nieuwsbrief van groep 3 voor u klaar. ...lees meer »

 
 
08-10-2015
Nieuwsbrief Calvijnschool
Er staat weer een nieuwsbrief van onze school voor u klaar. Door op bijgesloten document te klikken, opent u onze nieuwsbrief. We wensen u veel leesplezier. ...lees meer »

 
 
07-10-2015
Nieuwsbrief groep 6/7
Ook deze week weer een nieuwsbrief. We hebben weer voldoende stof voor een nieuw schrijven… De Bi jbellessen: Vorige week donderdag hebben we de les van nieuwsbegrip niet na kunnen kijken. Dit kwam doordat meester ziek was. Aankomende donderdag kijk ik nu twee lessen na, de les van vorige week en de les van deze week. ...lees meer »

 
 
06-10-2015
Oproep aan ouders (i.v.m. Zevenster Studiedag)
Op woensdag 14 oktober wordt er binnen onze scholenvereniging, VGPO De Zevenster een studiedag gehou den voor alle medewerkers. In verband met deze studiedag is de organisator dringend op zoek naar enkele ouders/vrijwilligers die hem willen helpen bij de inrichting op 13 oktober. Bijgesloten de behoefte in deze voorbereiding. We stellen uw hulp erg op prijs! ...lees meer »

 
 
02-10-2015
Kinderboekenweek Leesfeest in Meppel
In het kader van de Kinderboekenweek worden er een aantal activiteiten georganiseerd Meppel. o.a. In de bibliotheek en schouwburg kunnen kinderen deelnemen aan diverse leuke workshops of voorstellingen binnen het thema 'Raar, maar waar!'. Bijgesloten treft u een overzicht van de data en activiteiten. ...lees meer »

 
 
Afsluiting Kinderboekenthema & Kleedjesmarkt
Op donderdag 15 oktober wordt, zoals u wellicht al weet, het Kinderboekenthema feestelijk afgesloten op onze school. Bijgesloten bij dit bericht een brief aan de ouders van school met praktische informatie over deze feestelijke invulling en de oproep om spullen mee te nemen. We hopen op uw bijdrage en een groot feest! Naast deze informatiebrief treft u ook de uitnodiging voor dit Kinderboekenfeest op de Calvijnschool. Hiervoor zijn ouders, familie, vrienden en belangstellenden hartelijk welkom. ...lees meer »

 
 
nieuwsbericht groep 4/5
Bijgesloten treft u weer de tweewekelijkse informatie uit onze groep. Er is zijn een aantal dingen d ie we vanuit groep 4 en 5 met u willen delen. We wensen u veel leesplezier! ...lees meer »

 
 
Nieuws uit groep 3
Vorige week was de feestelijke opening van de bibliotheek en van de kinderboekenweek. Deze week zijn we begonnen met de kinderboekenweek. We hebben al vaak het lied gezongen: raar maar waar. Ook hebben we gekeken naar proefjes die groep 7/8 voor ons deed. Heel bijzonders als een ei kan zweven of een theezakje zomaar de lucht in vliegt! De kinderen vonden het heel interessant! De komende weken gaan we verder met het thema! ...lees meer »

 
 
01-10-2015
Engels in groep 8
Dit schooljaar is in groep 8 een pilot gestart met een nieuwe onderwijsmethode voor Engels. In voorg aande jaren werd dit schoolvak aangeboden met de methode 'Take it easy'. Nu is er, dus bij wijze van een pilot, gekozen voor het programma Rosetta Stone. Dit volodig geautomatiseerde computerprogramma wordt door verschillende multinationals op mondiaal niveau ingezet om hun personeel door middel van zogenaamde onderdompeling de Engelse taal aan te leren. Op de Calvijnschool werken de kinderen op deze werkwijze aan hun taalvaardigheden. Met name het correct leren uitspreken van het Engels wordt hierdoor vormgegeven. Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs worden de leerlingen hier in hun kennis van het Engels drempelvrij klaargestoomd. Voorzien van een headsetje spreken en luisteren de kinderen achter de computer met dit programma met Engels. Daarnaast is lesplezier hier een grote factor. Bijgesloten enkele foto's ter impressie.
...lees meer »

 
 
30-09-2015
DikkeBandenRace
Op woensdagmiddag 28 oktober organiseert Meppel actief een dikke banden race! ...lees meer »

 
 
28-09-2015
Afsluiting Kinderboekenthema
De Christelijke Kinderboekenmaand is nog maar net begonnen en we hebben de opening van dit thema nog vers op ons netvlies staan. Toch plaatsen we de uitnodiging van de afsluiting alvast op onze website, omdat we graag willen dat u hiervan tijdig op de hoogte bent. We willen de Kinderboekenmaand namelijk graag met u als ouder of belangstellende afsluiten met een feetelijke kinderboekenmarkt op donderdag 15 oktober. Daarbij is er ook de gelegenheid om al het gemaakte en geleerde werk van de kinderen te bekijken en te beleven. Bijgesloten treft u de uitnodiging met de aanvangstijden en de aanvullende informatie. We ontmoeten u graag op donderdag 15 oktober. ...lees meer »

 
 
25-09-2015
Vanuit de schoolraad
Op woensdag 16 september heeft de schoolraad weer vergaderd. Het verslag van deze vergadering kunt u terugvinden op het beveiligd gebied van deze website. Wanneer u bent ingelogd, kunt u op het tabblad 'ouders' klikken en vervolgens op de rubriek 'ouderportaal' We wensen u veel leesplezier
...lees meer »

 
 
Nieuwsbrief Calvijnschool
Er staat weer een nieuwsbrief voor u klaar. Het is een behoorlijke uitgebreide brief, wat betreft de inhoud. We hebben namelijk veel zaken waarover we u graag willen informeren. Door op onderstaand document te klikken, opent u de nieuwsbrief. We wensen u veel leesplezier. ...lees meer »

 
 
18-09-2015
Klassennieuws groep 3
Bijgesloten treft u weer de tweewekelijkse informatie uit onze groep. Er is zijn een aantal dingen d ie we vanuit groep 3 met u willen delen. We wensen u veel leesplezier! ...lees meer »

 
 
Klassennieuws groep 4/5
Bijgesloten treft u weer de tweewekelijkse informatie uit onze groep. Er is zijn een aantal dingen d ie we vanuit groep 4 en 5 met u willen delen. We wensen u veel leesplezier! ...lees meer »

 
 
17-09-2015
Debateren in groep 6 t/m 8
Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag en werd de troonrede voorgelezen in de Ridderzaal door onze ko ning, Willem Alexander. Tijdens deze 'derde dinsdag in september' wordt ook de miljoenennota gepresenteerd door de minister van Financiën. Deze miljoenennota is de begroting en zijn de plannen van de regering voor het komende jaar. Wanneer deze plannen bekend zijn gemaakt, wordt er in de tweede kamer gedebateerd over deze plannen. Dit noemen we de algemene beschouwingen. Ook in groep 6 t/m 8 werd hieraan aandacht gegeven. De kinderen hebben met een lespakket over Prinsjesdag gewerkt over dit onderwerp. Afsluitend werd er een 'algemene beschouwing' gehouden op onze school en leerden de kinderen debateren. Het was een geslaagd project met een leuke en vooral leerzame afsluiting. Ter impressie enkele foto's.
...lees meer »

 
 
16-09-2015
Opening Schoolbibliotheek & Kinderboekenweekthema!
Aanstaande maandag (21/9) wordt om half negen, bij aanvang van school, onze schoolbibliotheek op lud ieke wijze geopend. Tijdens deze feestelijke opening willen we ook het thema van de Christelijke Kinderboekenmaand inluiden. Het thema heet 'Weet je...Raar maar waar!' en gaat over natuur, wetenschap en techniek. Naast alle leerlingen van onze school zijn natuurlijk ouders en andere belangstellenden van harte welkom. ...lees meer »

 
 
15-09-2015
Week van de Mediawijsheid
Het duurt nog even, maar in de week van 20 t/m 27 november doen de bovenbouwgroepen van onze school mee aan de Week van de Mediawijsheid. Het project onder de naam 'MediaMasters', is er op gericht om kinderen op een goede manier om te leren gaan met (de sociale) media. Daarnaast worden er ook allerlei activiteiten gedaan waarmee de techniek in het gebruik van media wordt aangeleerd aan de kinderen. En zoals gezegd, laat deze week nog even op zich wachten. Nu al hebben we de materialen binnengekregen en worden de posters alvast opgehangen in de school.
...lees meer »

 
 
14-09-2015
Nieuwsbrief groep 6/7
Dit keer al vroeg in de week een nieuwsbrief! Waarom? zult u zich afvragen……. Heel simpel, er staat deze week weer genoeg op de planning, vandaar! ...lees meer »

 
 
11-09-2015
Nieuwsbrief Calvijnschool
Er staat weer een nieuwsbrief van onze school voor u klaar. Door op onderstaand document te klikken, opent u de nieuwsbrief. We wensen u veel leesplezier! ...lees meer »

 
 
05-09-2015
Klassennieuws
De eerste drie weken zitten er al weer op! Wat hebben we al veel geleerd. Werken in een rekenwerks chrift en al 4 letters. i, s, m, k. Hiermee kunnen we al veel verschillende woorden maken! ...lees meer »

 
 
04-09-2015
Prinsjesdag op de Calvijnschool
Op 15 september ('de derde dinsdag van deze maand') is het weer Prinsjesdag. Ieder jaar wordt op dez e dag de Troonrede voorgelezen en de Miljoenennota bekend gemaakt, de begrotingsplannen van de regering voor het komende jaar. Ook op de Calvijnschool willen we de oudste groepen betrekken bij dit jaarlijkse fenomeen. Om hieraan in de groepen aandacht te besteden, hebben we een leuk uitdagend lespakket ontvangen, genaamd 'De Derde Kamer'. En het zit ook nog eens verpakt in een grappig koffertje (zie foto!)
...lees meer »

 
 
Nieuwsbrief groep 6/7
Beste ouders en kinderen, In een nieuw format, hier alweer de tweede nieuwsbrief vanuit onze groe p! We beginnen steeds meer aan elkaar te wennen. De regels en afspraken die we met elkaar hebben worden steeds duidelijker. ...lees meer »

 
 
nieuwsbericht groep 4/5
Alweer 3 weken onderweg. Er is al veel gebeurd. Hoog tijd voor wat nieuws uit de groep. We hebbe n al best een goede sfeer in de groep. Kinderen helpen elkaar en hebben plezier met elkaar. Het werken gaat ook al heel goed. Ze kunnen steeds zelfstandiger werken en de kinderen zijn taakgericht. Wat ook heel belangrijk is dat veel kinderen steeds meer vragen durven te stellen. We leren zo ook van elkaar. ...lees meer »

 
 
28-08-2015
Nieuwsbrief Calvijnschool
Er staat weer een nieuwsbrief voor u klaar. Door op bijgesloten document te klikken, opent u de nieu wsbrief. We wensen u veel leesplezier! ...lees meer »

 
 
22-08-2015
weekbericht groep 4/5
Contact Veel ouders heb ik al even gezien en gesproken. Fijn is dat! Voor en na schooltijd zal ik z oveel mogelijk op het plein zijn zodat we elkaar kunnen spreken. Verder kan communiceren ook via de mail
...lees meer »

 
 
weekbericht groep 6/7
Thema: Samen is veel leuker Elkaar dienen in liefde stond in de eerste les van dit thema centraal. We hebben doorgepraat over hoe we dat in een nieuwe groep kunnen doen. Bram hield er zelfs schone voeten aan over! Meester ging namelijk zijn voeten wassen….. ...lees meer »

 
 
21-08-2015
Weekbericht groep 3/4
De eerste week in groep 3 zit er alweer op en dat is heel snel gegaan. We zijn met 25 kinderen en twee juffen. Wat een feest iedereen zijn/haar eigen tafeltje met laatjes en mooie spullen.
35-36.pdf
 
 
...lees meer »

 
 
20-08-2015
De eerste week....
De eerste week zit er bijna op. We genieten volop van onze nieuwe plek. Kinderen zin blij om weer sa men bezig te zijn, bedenken weer allerlei fantasiespel in de nieuwe ruimtes, en ook onze stagiaire Claudia is begonnen. Claudia is er op donderdags en vrijdags. Volgende week trouwt Linda. We zijn heel benieuwd..
...lees meer »

 
 
17-08-2015
Informatieavond Calvijnschool
Op maandag 7 september houdt onze school weer een informatieavond. Tijdens deze avond worden ouders geïnformeerd over allerlei praktische zaken in de groep van hun zoon of dochter. Bijgesloten treft u een uitnodiging voor deze avond. We ontmoeten u graag op maandag 7 september! ...lees meer »

 
 
15-08-2015
Luizencontrole a.s. dinsdag
De luizencontrole gaat na de vakantie naar de maandag verhuizen. Nu zijn we nog opzoek naar luizenm oeders. Lijkt het je wat en wil je graag mee draaien of wil je een keer kijken kom gerust en schuif gezellig aan. We kunnen je goed gebruiken. Aanmelden kan bij Jolanda.
...lees meer »

 
 
14-08-2015
Nieuwsbrief Calvijnschool
Bijgesloten bij dit bericht treft u de nieuwsbrief. Door op onderstaand document te klikken opent u onze nieuwsbrief. We hopen u hiermee te informeren over de gang van zaken op onze school en wensen u veel leesplezier ...lees meer »

 
 
09-08-2015
Nieuws van De Huyskamer
Tijdens de zomervakantie is kinderopvang De Huyskamer binnen de muren van de Calvijnschool verhuisd naar de voormalige kleutervleugel. Zo is alle opvang van 0 tot 12 jaar bij elkaar en hebben we voor de allerkleinsten een eigen stuk van het schoolplein gekregen. Aanstaande donderdag hebben we tussen 15 en 17 uur open inloop voor alle betrokkenen en belangstellenden.
...lees meer »

 
 
01-07-2015
Nieuwsbericht directie
We tellen af .., maar voordat de vakantie begint willen we u, namens school en andere betrokkenen no g belangrijke informatie geven! De laatste schooldag - 3 juli We willen het huidige schooljaar op de laatste schooldag feestelijk afsluiten! Wat minder feestelijk is, is dat we ook afscheid gaan nemen van enkele collega's, waaronder Vronie Apperlo en ikzelf. We willen u als ouders in de gelegenheid stellen om vanaf 10.00 uur 's morgens de vertrekkende personeelsleden de hand te schudden. ...lees meer »

 
 
Nieuws van de TSO
Het wordt al bijna een traditie dat de TSO ijs verzorgt op de laatste schooldag. Gezien het volle pr ogramma en het pannenkoek eten, verzorgen we dit jaar een heerlijke fruithap. Dan is het vakantie. Voor mij betekend dat ik het coördinatorschap ga overdragen. Dieneke Noorman zal mij gaan opvolgen en de komende tijd zullen we gebruiken voor de overdracht. Ik wens jullie allemaal een goede vakantie toe en daarna een gezegend nieuw schooljaar. Hartelijke groeten, Thea de Vries ...lees meer »

 
 
09-06-2015
Nieuwsbericht directie
Dag ouders, Laatste ouderavond aanstaande donderdag 11 juni Nogmaals wil ik u, namens het team, van harte uitnodigen voor de ouderavond van aanstaande donderdag 11 juni. Zoals beloofd is, zullen we u tijdens deze avond informeren over de resultaten van dit jaar, maar het belangrijkste is dat met u willen delen hoe we in de toekomst ons onderwijs willen gaan inrichten en vormgeven! We hopen u te ontmoeten, vanaf 19.30 uur staat koffie en thee klaar. De avond begint om 19.45 uur en het streven is om 21.30 uur af te ronden! Wijziging datum schoonmaakavond: niet maandag 15 juni, wel donderdag 25 juni! In mijn laatste bijdrage op de site heb ik u als ouders uitgenodigd voor de schoonmaakavond op aanstaande maandag 15 juni. Helaas is dit, door mij niet goed gecommuniceerd, waarvoor mijn excuus! In de schoolgids staat namelijk een andere datum en dat is donderdag 25 juni! Kortom: de laatste schoonmaakavond is gepland op donderdag 25 juni en we hopen dat we met vele ouders de school zo vlak voor de zomervakantie fris en fruitig kunnen maken! We rekenen in ieder geval op u als u op de twee eerdere schoonmaakavonden niet in de gelegenheid bent geweest om te komen schoonmaken. Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Hartelijke groet, Durk de Boer .
...lees meer »

 
 
01-06-2015
Help !!
HELP_HELP_HELLUP!!!! Dag ouders van de Calvijnschool, Zoals u weet hebben wij een heuse bibl iotheek op onze school. Wij hebben verschillende oproepen gedaan om ouders te enthousiasmeren om te helpen bij het uitlenen van de boeken.. Het is de bedoeling dat de bieb 4 x per week open is (een uur per dag). Of 's morgens vroeg van 8.30-9.30 of aan het eind van de morgen van 10.30 tot 11.45. Zoals u begrijpt zijn er weinig ouders die zich hebben aangemeld. Wanneer wij 8 of meer personen hebben, die deze taak willen uitvoeren ,dan begrijpt u ,dat u 1 x per 2 weken aan de beurt bent. U bent 10 juni van harte welkom (8.45) voor een uitleg van een bieb mevrouw. Wij hopen op meer hulp want als er iets belangrijk is in ons onderwijs dan is het wel het leesonderwijs. De kinderen leren door veel te lezen sneller lezen, hun kijk op de wereld wordt groter, hun woordenschat gaat met sprongen vooruit en zo kan ik nog wel een aantal punten noemen. Wij als school lezen per dag een half uur met de kinderen.U ziet, we moeten dan haast wel 4x in de week geopend zijn. Met vriendelijke groet, Vronie Apperlo [GBS Johannes Calvijn]
...lees meer »

 
 
04-05-2015
Kinderdagverblijf De Huyskamer
Het gaat dan toch echt gebeuren!! Per 15 augustus zal er ook op de Calvijnschool een kinderdagverbli jf zijn. De voorbereidingen zijn in volle gang, we hebben er erg veel zin in. Mocht u belangstelling hebben of vragen, dan kunt u contact opnemen via: dehuyskamer@cbso.nl . In de loop van volgende week zullen onder het kopje kinderopvang ook de gegevens te vinden zijn.
...lees meer »

 
 
29-04-2015
avond4 daagse
Avond4daagse De avond4daagse wordt dit jaar georganiseerd van 1-4 juni. Na de meivakantie krijgt uw kind een brief mee met meer informatie en een opgaveformulier. Dat mag dezelfde week weer ingeleverd worden. We hopen op veel enthousiaste kinderen en begeleidende ouders! (Voor wie niet kan wachten: de info staat eind van de week alvast op de website;-) groet van de AC, Hanneke
...lees meer »

 
 
23-04-2015
Dolfijngroep
In de verbredingsgroep mogen de oudere kinderen een vreemde taal leren. Dit gaat via het programma R osetta Stone. Hierin worden de kinderen meegenomen in situaties waarin ze zelf moeten spreken, typen en puzzelen. De talen die vaak worden gekozen is Italiaans of Frans! Ze leren snel! Vraagt u er thuis maar eens naar. Wil je bovenstaande bericht met de foto plaatsen op de site?
...lees meer »

 
 
Nieuwsbericht directie
De Koningspelen Aanstaande vrijdag staan de Koningsspelen op het programma! Mooi om zo met heel veel Nederlanders actief te mogen sporten & spelen! Voor de kinderen van groep 1 tot en met 5 organiseren we als school een mooi programma op het plein van de school! En de groepen 6 t/m 8 gaan een sportieve schooldag tegemoet op het sportpark van Alcides Meppel! Maar we beginnen 's morgens met z'n allen om 08.30 uur op school met een ontbijt! En 's middags zijn alle kinderen van de groepen 1 t/m 5 vrij! Natuurlijk zijn jullie als ouders (maar zeker ook de opa's en oma's) van harte welkom om te komen genieten en aan te moedigen! ...lees meer »

 
 
20-04-2015
weekbericht directie
Verkeer om de school! Tijdens de laatste schoolraadvergadering hebben we als ouders en personeel ge sproken over de verkeersveiligheid rondom de school. Het mooie weer komt eraan en dat betekent dat er veel kinderen en ouders op de fiets naar school komen! Maar zoals we weten .. april doet wat ie wil, dus bij slecht weer zullen we wellicht toch nog weer in de auto springen. ...lees meer »

 
 
18-04-2015
weekbericht groep 6
. De kinderen waren enthousiast en betrokken bij de les van de vismeester. Het kon niet op toen er m ateriaal uitgedeeld werd, de kinderen vonden het super leuk. Vanmiddag zijn we in het Wilhelminapark wezen vissen met de vismeester en vrijwilligers van de hengelvereniging in Meppel. Er zijn wel 27 vissen gevangen en diverse soorten waaronder; baars, voorn en pos. Door de inzet van de vrijwilligers werden de kinderen goed geholpen. En ik ben ook reuze benieuwd of er nog kinderen zijn die heel graag willen vissen van het weekend. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep7/8
Vrijdagmiddag zijn we gaan vissen met vrijwilligers van de hengelsportvereniging van Meppel. Er wer d veel vis gevangen maar er werd ook door een aantal dames gegild toen bleek dat ze beet hadden. ...lees meer »

 
 
14-04-2015
Nieuwsbericht directie
Gezocht .. vrijwilligers voor de bieb op school! Bijna is het zover .. ! Over enkele weken hebben w e een 'echte' bibliotheek op school! Hier zijn de kinderen en wij zelf erg blij om! Onze leerlingen kunnen boeken lenen en lezen op school en dat komt het leesplezier en de kwaliteit van ons leesonderwijs zeer ten goede! Nu is het zo dat we op meerdere momenten onze leerlingen in de gelegenheid gaan stellen om boeken te lenen en om te ...lees meer »

 
 
13-04-2015
Zonnebloemwedstrijd
Zonnebloemwedstrijd Deze week krijgen alle kinderen van de school een zakje met een paar zonnebloem pitjes mee naar huis. Het is de bedoeling dat ze thuis gezaaid worden op een mooi zonnig plekje in de tuin. Het kan ook eerst in een bakje binnen maar dat hoeft niet per se. Wie op 22 juni de hoogste bloem heeft wint een prijsje. Ieder mag vóór die datum de hoogte van zijn/haar bloem doorgeven aan de leerkracht. We zijn benieuwd!!! Hartelijke groet, de meesters en juffen van de Johannes Calvijnschool.
...lees meer »

 
 
Jeugd school voetbal groep 7/8
Hoi allemaal, Komende woensdagmiddag, 15 april, is het al zover, het schoolvoetbaltoernooi! Inmidd els heb ik de speelschema’s binnen, die vind je bij deze brief. De speelschema’s van alle groepen vind je op de site van school. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB. Kijk op de site ook nog even naar het spelreglement. ...lees meer »

 
 
11-04-2015
weekbericht groep7/8
De kinderen van groep 7 hebben allemaal hun werkstuk over een land ingeleverd. Groep 8 moest een boe kendoos inleveren. Hulde aan de kinderen ze hebben allemaal hun werkstuk of boekendoos op tijd ingeleverd. Groep 8 heeft 21, 22 en 23 april de Cito. ...lees meer »

 
 
10-04-2015
weekbericht groep 4/5
Lopen voor Water Op 1 mei hopen we de sponsortocht te lopen . Bij school wordt een route uitgezet van 1,5 km. Afhankelijk van de leeftijd zullen de kinderen de route 1-4 keer lopen. Het sponsorgeld mag al mee naar school. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 3/4
Thema Vissen We hebben al heel wat spullen gekregen. Zo krijgen we een echte vissen klas. De komen de weken gaan we aan de gang met een doe-pad over vissen. Verder hebben we allemaal vragen bedacht over vissen. ...lees meer »

 
 
09-04-2015
Voetbaltoernooi groep 3 tm 6
Beste jongens en meisjes van groep 3 t/m 6, Op woensdag 20 mei wordt door M.V.V. Alcides weer het 4 tegen 4 voetbalkampioenschap georganiseerd. Vind je het leuk om mee te doen? Vul dan als team onderstaand formulier in. Daarbij moet je even letten op twee dingen: ...lees meer »

 
 
06-04-2015
Open Huis op de Calvijnschool
Op dinsdag 14 april opent de Calvijnschool haar deuren. Tijdens dit Open Huis hebben oriënterende ou ders of andere belangstellenden de gelegenheid om de school in vol bedrijf te zien. Daarnaast is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de directeur en een lid van de schoolraad. In het schoolgebouw is ook de buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal van De Herberg vertegenwoordigd.
...lees meer »

 
 
04-04-2015
Nieuwsbericht directie
Stralen dankzij Jezus! En dat deden zij .. onze kinderen/leerlingen afgelopen donderdag tijdens de viering! Met elkaar mochten we door, zang, toneel, dans en muziek stil staan bij wat Jezus voor ons heeft gedaan! Alles wat tussen ons en God of tussen ons als mensen in kan staan aan zonde, pijn, ziekte, verdriet of boosheid, heeft Jezus met het kruis op zich genomen en gedragen. En door Jezus' opstanding uit de dood, mogen we geloven dat we meer dan overwinnaars zijn en dat niets ons meer kan scheiden van God en Zijn liefde! ...lees meer »

 
 
03-04-2015
weekbericht groep 3/4
Thema Vissen Wij starten na de paasdagen met het thema vissen en hun leefwereld! We werken hier vie r weken over. De kinderen mogen ook spullen mee die daarmee te maken hebben: boeken, posters enz.. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep7/8
Dag ouders van groep 7 en 8, Dat was vanavond (donderdag )een mooie Paasviering in de kerk. De kind eren zijn er druk mee geweest. Wij als groep 7 en 8 hebben op de houtblokken zonden beschreven, die meester de Boer in zijn rugzak had zitten, en door een aantal leerlingen bij het kruis werden gelegd. ...lees meer »

 
 
02-04-2015
weekbericht groep 6
Dag ouders, Wat een fantastisch feest mocht ik vandaag meemaken. Een verjaardagsfeest helemaal geor ganiseerd door de kinderen. Voor mij als leerkracht altijd lastig om dit los te laten. Gelukkig zit er veel organisatietalent in deze groep. Goed om te zien dat er in een goede harmonie samengewerkt is. Aan alles hadden de kinderen gedacht; Kinderen die de dag openden, taarten waren gemaakt en bezorgd, een DJ geregeld, muziekapparatuur, een speurtocht voor de meester en mooie versieringen, enz. Teveel om op te noemen waar de kinderen aan hadden gedacht. Natuurlijk heeft u als ouder hier ook een bijdrage ingeleverd, hartelijk dank daarvoor! ...lees meer »

 
 
01-04-2015
Lopen voor water; sponsorloop 1 mei
Walk for Water - lopen voor water!: sponsorloop op vrijdag 1 mei Vanuit onze dankbaarheid voor Gods liefde, willen we als school ook dienstbaar zijn aan onze medemens! Van groep 1 tot en met groep 8 willen we de kinderen bewust maken van het feit dat het niet voor iedereen op de wereld zo vanzelfsprekend is dat er in de buurt/in het eigen huis, schoon stromend water aanwezig is! Naast het bewustmaken van onze kinderen, willen we ook actief met onze kinderen geld bij elkaar 'verdienen' voor onze arme medemens die geen schoon drinkwater heeft. Op 1 mei gaan al onze kinderen (sponsor)lopen voor water. Hierbij houden we natuurlijk rekening met de leeftijd van de kinderen. Dit betekent dat de kleuters een kortere afstand zullen afleggen dan de leerlingen van groep 8, maar allemaal lopen ze mee en draagt ieder een steentje bij! Als het goed is heeft uw kind/hebben uw kinderen sponsorformulieren ontvangen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als u als ouders, opa's/oma's, ooms/tantes, buren .. de kinderen financieel steunen! Het is de bedoeling dat de kinderen op dinsdag 28 april de ingevulde sponsorlijsten met het ingezamelde geld meenemen naar school. We hopen op een mooie opbrengst voor het goede doel: Amref Flying Doctors! Namens het team Calvijnschool en Flying Doctors, Durk de Boer
...lees meer »

 
 
31-03-2015
Nieuwsbericht directie
Donderdag 2 april om 19 uur: Paasviering Calvijnschool We leven in deze bijzondere (stille) week to e naar Goede Vrijdag en Pasen. In deze week gaan onze gedachten uit naar hoe Jezus, als Koning - Knecht, het reddingsplan voor ons mensen, bedacht door Zijn Vader, ten volle heeft uitgevoerd. We doen dit samen met onze kinderen en we hopen het aanstaande donderdagavond met elkaar, kinderen/ouders/personeel, te mogen vieren tijdens de Paasviering om 19.00 uur in de Kruiskerk! ...lees meer »

 
 
Open Huis op de Calvijnschool
Op dinsdag 14 april opent de Calvijnschool haar deuren. Tijdens dit Open Huis zijn oriënterende oude rs en andere belangstellenden van harte welkom om de basisschool in vol bedrijf te zien en te ervaren. Binnen de school is ook de buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal van De Herberg vertegenwoordigd. Daarnaast heeft u natuurlijk ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen of in gesprek te gaan met de directeur van de school of met een lid van de schoolraad - die als ouder de school presenteert.
...lees meer »

 
 
30-03-2015
Terugkoppeling Enquête behoeftepeiling kinderopvang Calvijnschool Meppel
Beste ouders, In januari hebben we een enquête afgenomen rondom de behoefte van KDV op de Calvij nschool. Hierin meegenomen is ook de behoefte naar de peuterplusgroep. Vanuit de enquête is naar voren gekomen dat er zeker behoefte is naar Kinderopvang, maar dat er ook behoefte is aan meer duidelijkheid over hoe dit er werkelijk uit gaat zien. Hierdoor zijn er ook meerdere enquêtes binnengekomen met misschien antwoorden. Op basis van misschien-antwoorden is het lastig om een goed besluit te nemen. Wij, school en de Herberg, zijn dan ook nog met elkaar in gesprek over wat onze volgende stappen zouden kunnen/moeten zijn. Dit vergt enige tijd, maar we wilden voor nu in elk geval laten weten dat er nog nagedacht wordt over wat de mogelijkheden zijn. Verder is uit het gedeelte over de peuterplusgroep een positief beeld naar voren gekomen. Voor nu zitten de groepen vol, maar tegen de zomer zullen er een aantal doorstromen naar groep 1. Dit betekent dat er wel weer ruimte komt. De enquête liet wel zien dat veel mensen van plan zijn om direct na de zomervakantie hun peuter op te geven. Meer dan dat er nu aan plekken beschikbaar lijkt te komen. Wilt u dus zeker zijn van een plekje direct na de zomervakantie dan is het aan te raden om uw kind zo snel mogelijk aan te melden. Zo kunnen wij eventueel stappen zetten, mochten er uitbreidingen nodig zijn. Bedankt voor het invullen! Met vriendelijke groet Machteld van den Berg, Locatie manager CKO De Herberg Meppel/ Heerenveen
...lees meer »

 
 
28-03-2015
weekbericht groep 4/5
Scala Met een mevrouw van Scala hebben we foto’s gemaakt. De kinderen moesten zich voorstellen dat z ij Wiplala (een kabouter) waren. Met een voorwerp werd zo een foto gemaakt dat het leek of de leerling heel klein was. De lijst mochten de leerlingen zelf ontwerpen. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 3/4
Rekenen In groep 3 zijn we druk bezig met klokkijken. De uren en de halfuren moeten de kinderen k ennen. De kinderen moeten ook een half uur eerder en later kunnen benoemen. In groep 4 zijn we nog steeds bezig met handig rekenen en ook met klokkijken. In groep 4 moeten de kinderen aan het eind van dit blok bijna alles weten van analoog klokkijken. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep7/8
De kinderen van groep weten de naam van de musical. We hebben deze afgelopen week samen doorgelezen en ze mochten drie rollen uitkiezen die ze graag willen spelen. Nu maar hopen dat iedereen tevreden is met zijn of haar rol. ...lees meer »

 
 
bekijken
weekbericht groep 4/5 (aangepast)
 
 
20-03-2015
Meppeler Jeugdschoolvoetbaltoernooi groep 7/8
Beste jongens en meisjes van groep 7 en 8, Op woensdagmiddag 15 april 2015 zal weer het Meppeler Je ugdschoolvoetbaltoernooi voor de basisscholen uit de gemeente Meppel worden georganiseerd. Dit toernooi vindt plaats op de voetbalvelden in Meppel. Je kunt je opgeven als jongensteam (11 tegen 11, max. 16 spelers) of als meisjesteam (7 tegen 7, max 12 spelers) Eén of twee begeleiders is verplicht! Als je team wint, ga je door naar de regiofinale op 20 mei. Als je mee doet wil je dan onderstaand strookje invullen en uiterlijk donderdag 26 maart ...lees meer »

 
 
Knotshockey voor groep 3/4
Doe je ook mee met knotshockeytoernooi? Voor wie: groep 3 en 4 Waar: bij MHV op het sportpark Koed ijkslanden Wanneer: woensdagmiddag 15 april ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 4/5
Lopen voor Water Vandaag hebben de leerlingen de sponsorpapieren meegekregen voor Lopen voor water Dit is een actie waar de hele school aan meedoet. Op de papieren die de kinderen vandaag meekregen staat groep 7 en 8. Die beide groepen doen wel het meeste, maar de rest van de school doet ook mee. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 6
De kinderen zijn op dit moment erg geheimzinnig aan het doen. Dit omdat ik mijn verjaardag vier op 1 april. Er wordt van alles geregeld en overlegt achter mijn rug om. Ik heb er zin aan om een feestje te vieren met de kinderen. Zoals ik al gezegd heb tegen sommige ouders, is de klas erg positief ingesteld en is er een positieve sfeer in de groep. Erg prettig om in te werken. Op dit moment heb ik mijn zorg vooral liggen bij de niveauverschillen in de groep. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep7/8
Voor het verkeersexamen van groep 7 heb ik nog maar een aanmelding van een ouder om te helpen. Graag zou ik voor woensdag aanstaande weten wie er nog meer kunnen (zie nieuwsbrief vorige week). ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 3/4
Kennismaken De eerste week zit er op! We hebben met z’n allen een goede start gemaakt. Het is all emaal wel even wennen. De komende weken nemen we daar ook gewoon de tijd voor. Afgelopen week heb ik al veel ouders gezien en even gesproken. Fijn is dat! ...lees meer »

 
 
19-03-2015
Zonsverduistering
Zonsverduistering! Morgen vindt er een uniek natuurverschijnsel plaats, er is namelijk een zonsve rduistering! Helaas hebben we, in tegenstelling van wat het onderwijs was toegezegd, geen beschermbrillen voor de kinderen ontvangen! Nu is het zo dat het kijken naar de verduistering schadelijk kan zijn voor onze ogen en daarom zullen wij morgen allert zijn op hoe we met elkaar met dit natuurverschijnsel omgaan. Op de site van een grote landelijke opticien staan ook alternatieve manieren om de zonsverduistering te 'bekijken'. Wellicht gaan sommige leerkrachten dit toepassen. Omdat we, ouders en personeel, partners zijn in het onderwijzen en opvoeden van 'onze' kinderen, leek het ons wijs, om ook u te informeren! Wellicht kunt u het met uw kind(eren) bespreken dat het risicovol is om zonder bescherming naar de verduistering te kijken. Hartelijke groet, Durk de Boer directeur Calvijnschool a.i.
...lees meer »

 
 
17-03-2015
Nieuwsbericht directie/Agenda
Een schone school! Vorige week dinsdagavond hebben ongeveer 20 ouders zich ingezet voor een schone school. En het resultaat mocht er zeker zijn. We zijn dan ook zeer dankbaar voor de inzet van betrokken ouders! BEDANKT, namens alle juffen & meesters, maar ook zeker namens de kinderen! Graag breng ik ook al de derde schoonmaakavond onder uw aandacht. Deze staat gepland op maandag 15 juni! (save the date!) ...lees meer »

 
 
16-03-2015
weekbericht groep 4/5
Geschiedenis groep 5 Het hoofdstuk over de riddertijd is afgesloten. Alle kinderen hebben het boek gelezen, informatie op internet gezocht en er in tweetallen een word-documentje gemaakt met een plaatje en een verhaaltje. ...lees meer »

 
 
14-03-2015
weekbericht groep7/8
Deze woensdag was er biddag voor arbeid en gewas. Met z’n tweeën of drieën hebben de leerlingen een gebedsdoos gemaakt. (zie foto’s verder op de site). Er zaten mooi exemplaren bij. De kinderen hebben de dozen gepresenteerd voor de klas. ...lees meer »

 
 
Planning maart en april
Dag ouders, De voorjaarsvakantie is alweer voorbij, het wordt alweer langer ligt en de eerste bloem en laten zich voorzichtig zien .. kortom de lente, het nieuwe leven is in aantocht! Tegelijkertijd zijn we onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen! Het doet ons beseffen dat we het nieuwe leven (in de lente/buiten & in ons zelf) te danken hebben aan onze reddende God en liefdevolle Vader! Aan Hem de eer! De planning voor maart & april ... zet u deze data in uw agenda?! ...lees meer »

 
 
09-03-2015
Aan de slag met je (geloofs)opvoedingsstijl!
Aan de slag met je (geloofs)opvoedingsstijl! Maandagavond 23 maart met gastspreker Froukje Laan! Opvoeden dat doen we samen?! Uitvoerders gezocht! Mankracht nodig? Inloop: vanaf 19.45 uur met koffie/thee Aanvang: 20.00 uur Waar: CGK de Hoeksteen – Vledderstraat 7 - Meppel Vragen: bettie@familievan.es / 0522-474792 Je bent van harte welkom, neem je partner mee! Tot dan! Moniek den Boer | Bettie van Es | Talitha van Helden | Nel Hoogeveen ...lees meer »

 
 
07-03-2015
weekbericht groep 3/4
Veilig leren lezen Aan het begin van volgende week wordt kern 7 afgetoetst. Dus wanneer u dit weeke nd even tijd heeft is even oefenen samen met uw kind een heel goed idee ;) Het thema van kern 8 is: op het podium. Toneelspelen, optreden, voorstellingen geven, voorlezen of een mop vertellen. Daar zal het deze kern vooral om draaien. Woorden die eindigen op nk (bank), ch (lach), cht (zacht) komen deze kern aan de orde. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 6
Afgelopen week hebben we voor de laatste keer gezwommen met swim2play. Kinderen zijn er super enthou siast over. Ik ben ook enthousiast over swim2play, maar voor de rust vind ik het ook weer prettig dat het afgelopen is. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep7/8
Afgelopen dinsdag zijn we begonnen met de lessen van Scala. De kinderen van groep 7 en 8 krijgen a part deze lessen aangeboden. Deze lessen duren een uur en een kwartier. Het onderwerp is fotografie. De kinderen mogen foto’s maken van elkaar in bepaalde situaties en met attributen. ...lees meer »

 
 
02-03-2015
Kinderkleding- en speelgoedbeurs Meppel op 20 maart
De datum is geprikt! De voorjaarseditie van de kinderkleding- en speelgoedbeurs vindt plaats op vrij dagavond 20 maart a.s., in de Kruiskerk. Deelnameformulieren hangen aan de prikborden op school of kunt u aanvragen via kledingbeursmeppel@live.nl, hierop staat alles wat u moet weten om mee te kunnen doen. De opbrengst van deze beurs gaat voor 50% naar de verkoper en 50% naar Voedselbank zuid-west Drenthe. ...lees meer »

 
 
27-02-2015
weekbericht groep 3/4
Weer een weekbericht na een weekje vakantie. Ik hoop dat de kinderen hebben genoten van een weekje v rij, uitrusten, spelen en lekker niks doen! Ik heb er zelf wel van genoten! ...lees meer »

 
 
21-02-2015
weekbericht groep 4/5
Vakantie Nu eerst even een week vakantie voor de kinderen en misschien ook voor sommige ouders. Een goede week gewenst. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep7/8
. Donderdagmiddag heben de kinderen in groepjes een werkstuk gemaakt over Vincent van Gogh. Het ware n mooie degelijke werkstukken met veel informatie. ...lees meer »

 
 
Scholen volleybaltoernooi 2015!
Het toernooi wordt gehouden in Sporthal Koedijkslanden. Maandag 23 februari 2015 Groep 5 en 6: 13: 00 uur – +/-1700 uur Dinsdag 24 februari 2015 Groep 7 en 8: 09:00 uur – +/- 13.00 uur Het is de bedoeling dat je je, met je begeleider en je team, een kwartier van tevoren meldt bij de wedstrijdleiding. Dan ontvang je je wedstrijdschema. Aan het eind van deze week krijg je op school een schoolshirt. Vergeet die niet mee te nemen. Na de vakantie moet je het shirt (gewassen) weer inleveren op school! Veel plezier! Namens de ac, Hanneke Hoksbergen ...lees meer »

 
 
16-02-2015
Oproep schoolshirts
We zijn blij met de 130 shirts die jullie al ingeleverd hebben, maar we missen er nog 50… Dus kijk in je kast, wasmand of onder je bed en lever ze deze week nog in! (Aan het eind van de week moeten ze weer worden uitgedeeld aan de kinderen die meedoen met het volleybaltoernooi)
...lees meer »

 
 
bekijken
weekbericht groep 6 (aangepast)
 
 
Agenda Februari
De planning - wat staat ons de komende periode te wachten? Zet u de data ook in uw agenda/kalender? • maandag 16 februari: ouderavond 4: hoe werken wij, ouders & personeel samen? • maandag 23 - vrijdag 27 februari: voorjaarsvakantie • donderdag 5 maart: ouderavond 5 • dinsdag 10 maart: schoonmaakavond • woensdag 11 maart: kinderen zijn vrij vanwege studiedag Calvijnschool en het is ook biddag! • dinsdag 17 maart & donderdag 19 maart: oudermorgen .. kijken in de klas • woensdag 25 maart: kinderen zijn vrij vanwege studiedag De Zevenster • donderdag 2 april: Paasviering 's avonds voor leerlingen, ouders en personeel
...lees meer »

 
 
weekbericht groep 3/4
Swim to play De kinderen genieten van het zwemmen, nog 2x te gaan. We vertrekken om 9.00u met de b us bij school. Om 9.30u liggen we in het zwembad. ...lees meer »

 
 
14-02-2015
Nieuwsbericht directie
Het kindplan - in de afgelopen weken hebben we, als het gaat om het kindplan, meters gemaakt: • in de groepen 5, 6, 7 en 8 hebben bijna alle kinderen samen met hun ouder(s) en juf of meester gesproken over de eigen leerdoelen die waren gesteld in de eerste helft van het schooljaar. Hoe gaat het om school? Zijn de doelen behaald en wat maakt dat ze wel of niet behaald zijn? Welk doel wil je stellen voor het tweede helft van het jaar en hoe kan juf/meester en hoe kunnen jouw ouders jouw helpen? • als team hebben we het kindplan verder uitgewerkt en vormgegeven. Ook hebben we de benodigde formulieren en planningen klaargemaakt. Zo zijn we tot nu toe tevreden over hoe het gaat met de pilot kindplan, want we zien vorderingen in onze uitwerkingen en bovenal zijn we erg enthousiast om te zien hoe de leerlingen steeds meer eigenaar worden van hun gedragsontwikkeling als ook van hun leerontwikkeling. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep7/8
Afgelopen dinsdag zijn we naar het gevangenismuseum in Veenhuizen geweest. Dit was een leuke en le erzame dag. We zijn in twee groepen uiteen gegaan en hebben per groep een rondleiding gekregen door het museum. De rondleiding met als thema ‘eeuwig straf’ ging over de Nederlandse geschiedenis van misdaad en straf van 1600 tot nu. De leerlingen hebben tijdens de rondleiding opdrachten gemaakt. Ze waren vooral geschokt van de oneerlijke en pijnlijke straffen die ze vroeger hadden. Na een ochtend in het museum zijn we met z’n allen weer met de bus naar school gegaan, wat ook een gezellige rit was. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 6
Met nieuwsbegrip ging het over het dreigende faillissement van V&D. Een mooi aanleiding om in groepj es bezig te gaan, hoe je de winkel V&D kunt verbeteren. Mooi om te zien dat de leerlingen steeds beter leren samenwerken. En de ideeën en plannen zijn goed bedacht. ...lees meer »

 
 
11-02-2015
Dolfijngroep
Verbredingsgroep... Ik vind de verbredingsgroep heel leuk . vooral de activiteiten. En ik hoop dat we nog veel activiteiten doen. Maar de taal vind ik vooral leuk. En ik hoop dat we nog lang dit werk gaan doen. groet Jachien.
...lees meer »

 
 
07-02-2015
weekbericht groep 6
Met geschiedenis hebben wij het over de industrialisatie. Dus ik op mijn beste manier proberen uit t e leggen hoe de stoommachine werkt. Komt Marieke met het idee dat haar vader een schaalmodel heeft. Dus afgelopen vrijdagmorgen was het zover. Marieke haar vader kwam met de stoommachine in de klas. Dat was een schot in de roos, iedereen enthousiast zie de foto´s. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep7/8
Komende dinsdag gaan we WEL naar het gevangenismuseum . We vertrekken om 5 voor half 9 met de bus. D e kinderen moeten dus wat eerder op school zijn. Graag wil ik dat ze kwart over 8 in het lokaal zitten, zodat we deze dag samen kunnen beginnen met gebed. Graag ook allemaal brood en drinken mee nemen voor tussen de middag. We zijn namelijk pas rond 13.00 terug op school en eten dan gezamenlijk in het klaslokaal. ...lees meer »

 
 
06-02-2015
Badmintontoernooi
Wie: groep 5-8 Waar: Sporthal koedijkslanden Wanneer: in de voorjaarsvakantie op donderdag 26 f ebruari van 8.30 tot 12.30 uur Wil je meedoen? Geef je dan snel op want vol=vol! Overleg je eerst thuis even of je inderdaad mee kunt doen? ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 3/4
De rekenlessen staan vooral in het teken van de tafels. De tafels van 1,2,3,4 en 10 zijn al aangebod en. De kinderen oefenen heel goed. Het is de bedoeling dat ze de tafels in snel tempo achter elkaar op kunnen zeggen en daarna door elkaar in snel tempo. Het mapje met sommen mag weer mee naar school! ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 4/5
Tafels – groep 4 en 5 Veel kinderen hebben al een paar stickers mogen plakken. De tafels van 1 en 10 zijn ook niet zo moeilijk. De tafel van 2 gaat ook al goed. Blijven we oefenen ? Bloon Spelling kan nog steeds geoefend worden via www.bloon.nl ...lees meer »

 
 
03-02-2015
Bruggen en kunst voor groep 1-8
Dezer dagen krijgen alle groepen een les over kunst en bruggen. We bouwen en tekenen vier so orten bruggen : pijlerbrug-boogbrug-viaduct en hangbrug. Daarna kijken we naar een filmpje van Santiago Calatrava genaamd: algumas obras. Bij elke brug steken de kinderen hun hand in de lucht. Maandag was het prachtig om te zien hoe snel de kinderen van groep 1 dat al zagen. Calatrava is een gelovig mens die de Schepper eert en goed kijkt hoe Hij kunstwerken maakt, zoals het menselijk lichaam. Calatrava wil ook dat elk kunstwerk dat hij maakt een eerbetoon is aan de Schepper. We koppelen er ook liedjes aan : Het regent op de brug en ik word niet nat. (groep 1/2) Sur le pont d’ Avignon (we hebben de brug gezien en snappen nu dat je daar heerlijk op kunt dansen....groep 3/4) en “bridge over troubled water” (groep 7/8) Tenslotte ontwerpt elk kind een nieuwe brug en presenteert die. Of laat een menselijke boog of brug zien als acro act. Hartelijke groeten: meester Nieuwenhuize
...lees meer »

 
 
31-01-2015
weekbericht groep7/8
We hebben met geschiedenis afgesloten de lessen over Aletta Jacobs. De eerste vrouwelijke studente i n Nederland en de eerste vrouwelijke dokter. Zij heeft veel betekent voor de vrouwenemancipatie en het vrouwen stemrecht. We gaan nu werken ( ongeveer 2 a 3 weken) over Vincent van Gogh. Wie was hij? Wat heeft hij gedaan voor de Nederlandse kunst? Hoe herkennen we zijn schilderijen en schilderstijl? Na Vincent van Gogh beginnen we te werken over de Eerste Wereld oorlog en daarna de tweede Wereld oorlog. ...lees meer »

 
 
30-01-2015
weekbericht groep 3/4
Groep 3 Het laatste woordje van kern 6 hebben we geleerd! Het woordje ei! De ei van kippenei noeme n de kinderen het ook wel . Alle letters zijn nu aangeleerd. Volgende week woensdag wordt kern 6 afgetoetst. Sommige kinderen oefenen ook alvast mee met de tafels van groep 4. De kinderen hebben nu nog interesse in de tafels en vinden ze leuk om te oefenen. Wanneer ze ouder worden vinden kinderen het vaker saai en wordt het moeilijker om de tafels goed te leren. ...lees meer »

 
 
26-01-2015
weekbericht directie
Dag ouders van 'onze' bovenbouwleerlingen, Dit jaar zijn we in de bovenbouwgroepen begonnen met h et kindgesprek! De gedachte achter dit gesprek is dat de leerling/uw kind zich steeds meer zelf eigenaar weet en zich verantwoordelijk gaat voelen voor zijn of haar gedrag en leerontwikkeling! ...lees meer »

 
 
24-01-2015
weekbericht groep7/8
Met handvaardigheid maken we een pinjata. Deze maken we van papier mache. U zoon of dochter kan u er meer over vertellen. Het is een heel karwei om met 31 kinderen hiermee aan de slag te gaan, maar het was een grote wens van de kinderen om dit te gaan maken. We hebben een prima middag gehad en volgende week gaan we verder. ...lees meer »

 
 
bekijken
weekbericht groep7/8 (aangepast)
 
 
23-01-2015
weekbericht groep 3/4
Swim to play 27 januari zijn wij aan de beurt voor swim to play! Dit zal 5 dinsdagochtenden achter elkaar zijn. In deze weken gaan we niet naar de gymzaal. We vertrekken om 9.00u met de bus en zijn rond 11.00u terug. Voor elke dinsdagochtend zijn we op zoek naar 3 vaders/moeders die mee willen om te helpen met aankleden etc. U kunt met de bus mee maar rechtstreeks naar het zwembad mag ook. ...lees meer »

 
 
22-01-2015
BEWAARDEVOL
In het verhaal van Noach mogen we ontdekken dat God de mens, u, jou en mij WAARDEVOL vindt en dat Hi j daarom ons wil BEWAREN. Toen in het Oude Testament deed God dat met de ark. Later in het Nieuwe Testament, maar ook nu nog wil God ons bewaren in Zijn Zoon Jezus Christus! Aanstaande zondag staat we bij dit thema stil, en vieren we Gods liefde. Zowel in De Kruiskerk als in De Hoeksteen wordt de jaarlijkse school-gezin-kerkdienst! De beide diensten beginnen om 09.30 uur en kinderen van de Calvijnschool leveren ook een bijdrage in beide diensten. Het zou prachtig zijn als beide diensten goed bezocht worden. We nodigen u als ouders, samen met de kinderen, van harte uit om Gods bewarende liefde samen te vieren. Bent u lid van een andere kerkelijke gemeente dan hopen we ook dat u met ons de dienst wilt meemaken. Het staat u natuurlijk vrij om zelf voor 1 van de beide kerken te kiezen en tegelijkertijd bevelen we u de dienst in De Hoeksteen aan, omdat van de christelijk gereformeerde kerk minder kinderen naar onze school gaan! Tot zondag! Durk de Boer
...lees meer »

 
 
20-01-2015
weekbericht groep 4/5
Beste ouders van groep 4 en 5 Volgende week hoop ik drie dagen op de Calvijnschool te werken. Terwi jl meester Koos de piste afsuist. Naast het werken is er een crea opdracht die we hopen te gaan uitvoeren in oude boeken met veel tekst. Mag uw kind een oud boek meenemen ? ...lees meer »

 
 
Info scholenvolleybaltoernooi gr 3 tm 8
Wie: groep 3-8 Waar: Sporthal koedijkslanden Wanneer: in de voorjaarsvakantie Maandag 23 februari 2015 Groep 3 en 4: 9.00 uur – +/-12.00 uur Groep 5 en 6: 11:00 uur – +/-15.00 uur Dinsdag 24 februari 2015 Groep 7 en 8: 09:00 uur – +/- 13.00 uur (afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan het zijn dat groep 7-8 op maandagmiddag speelt!!) ...lees meer »

 
 
16-01-2015
weekbericht groep 3/4
Kerk, school en gezin 25 januari om 9.30u is de kerk, school en gezin dienst in de Hoeksteen en de Kruiskerk. We oefenen op school de liedjes: ken je dit verhaal en No-No-Noach en bewaardevol. Ook hebben we al werkjes gemaakt die in de kerk komen hangen. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 6
Afgelopen week is stagiaire Rowan Nijland bij ons in de klas geweest. Erg fijn voor mij in zo´n week ! Veel kinderen vonden het plezierig dat ze er was en zeker van de heuse filosofie les hebben ze genoten. Daarnaast vind ik mooi om het vak door te geven. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep7/8
Afgelopen week zijn we ook bezig geweest met het kind, gezin school dienst. 25 januari zal er in de Hoeksteenkerk en de Kruiskerk een dienst zijn over Noach. Beide diensten beginnen om half 10. Voor deze diensten zijn we aan het oefenen met liederen, we hebben in een tweetal een gedicht gemaakt over Noach en we hebben een drieluik over de zondvloed geschilderd. Het zou fijn zijn als er ook ouders met kinderen van de Kruiskerk naar de Hoeksteen kerk zouden willen gaan, zodat er daar in de kerk ook een mooi koor gevormd kan worden van de liederen die we hebben geleerd. ...lees meer »

 
 
14-01-2015
Nieuwsbericht directie
Een nieuw jaar - dag aan dag draagt Hij ons, die God is ons Heil! De bekende oude wensgroet bij e en jaarwisseling "veel heil en zegen", hoor je niet vaak meer! We wensen elkaar gezondheid, geluk, werk, plezier en ... lijstje is nog veel langer te maken ... toe! Naar mijn idee worden onze lijstjes samengevat in het woord zegen, want het is een zegen als je gezond bent, gelukkig bent en werk hebt ..! Maar wat betekent dan het woordje HEIL in die aloude kerstgroet? Voor mij is dat de wetenschap dat, als ik toch te maken heb of in 2015 te maken krijg met ziekte, zorgen, werkloosheid of ander ongeluk, ik weet dat God mij draagt dag aan dag! Ik wens ons dan ook allen veel heil en zegen toe in 2015! ...lees meer »

 
 
10-01-2015
weekbericht groep 4/5
Cito Vrijdag zijn we begonnen met de citotoetsen. Dat betekent dat we al bijna halverwege het schoo ljaar zijn. Nog twee weken en de eerste 20 lesweken zijn voorbij. Tijd voor een tussenevaluatie en dus: toetsen. Toetsen voor spelling, rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen ...lees meer »

 
 
weekbericht groep7/8
Aankomende maandag 12 januari bent u van harte welkom op de voorlichtingsavond van het Greydanus die gehouden zal worden op de Calvijnschool. De avond begint om 20.00 uur en koffie en thee is er vanaf 19.45. Deze avond is voor de ouders van groep 7 en 8. Afgelopen week heeft juf Holtland 4 dagen gewerkt in onze klas omdat ik vrijdag moest invallen in groep 6.Vrijdagmiddag heeft groep 7 en 8 een prachtige tekening gemaakt van een oog. (zie foto). ...lees meer »

 
 
09-01-2015
weekbericht groep 3/4
Cito toetsen Volgende week beginnen we met de cito toetsen. Maandag zullen we starten met rekenen. De leestoetsen AVI en DMT zullen gedurende de hele week worden afgenomen omdat dit individueel moet. Spelling en voor groep 4 begrijpend lezen zullen eind deze week en die week daarna ook komen. We proberen niet teveel druk op het toetsen te leggen maar het is wel belangrijk dat uw kind fit is voor de toetsen, dus een beetje op tijd naar bed is aan te raden. ...lees meer »

 
 
bekijken
weekbericht groep 3/4 (aangepast)
 
 
08-01-2015
Gezocht, 1 of meerdere ouders !!!
Gezocht 1 of meerdere ouders die de was zouden willen doen van school. Grietje Kooistra heeft dit de afgelopen 3 jaar gedaan waarvoor wij haar heel dankbaar zijn. Maar nu heeft ze aangegeven ermee te willen stoppen. Wie o wie wil het van haar overnemen. Voor informatie kun je contact opnemen met Grietje Kooistra. Alvast bedankt
...lees meer »

 
 
Schaakkampioenschap 4-11 februari !!
Schaakkampioenschap : Geef je op! Voor wie: schakers uit groep 6, 7 en 8 Waar: wijkcentrum de Poel e Groen van Prinstererstraat 1A, Meppel Wanneer: woensdagmiddag 4 én 11 februari 2015 van 13.15 tot 16.45 uur. ...lees meer »

 
 
05-01-2015
Luizencontrole a.s. dinsdag
Beste ouders, Morgen is er weer een luizencontrole, zou u daar op willen letten. Liever dus geen ku nstwerken en graag schone haren. Als u kunt helpen bent u van harte welkom. Met vr.gr Jolanda Schmohl
...lees meer »

 
 
16-12-2014
Informatie over de laatste schooldag van 2014 (19 december) en de eerste schooldag van 2015 (maandag 5 januari)
Informatie over de laatste schooldag van 2014 (19 december) en de eerste schooldag van 2015 (maandag 5 januari) Kerstontbijt: we gaan vrijdag samen met de kinderen heerlijk ontbijten. Uw kinderen hoeven geen fruit of drinken mee te nemen naar school, maar het is wel de bedoeling dat de kinderen zelf beleg meenemen naar school! Kerstmiddag: in de schoolgids stond dat er aanstaande vrijdagmiddag geen school zou zijn, maar dit is een fout! Vrijdagmiddag aanstaande is er gewoon school en natuurlijk zal dit per groep enigszins in het teken staan van kerst en ontspanning! Nieuwjaarsfeest: als het goed is, gaan we na twee heerlijke vakantieweken elkaar weer ontmoeten op maandagmorgen 5 januari. Het nieuwe jaar willen we samen beginnen .. kinderen, ouders en personeel en we doen dat aan het begin van de dag op het schoolplein! Hartelijke groet ook namens de activiteitencommissie, Durk de Boer directeur Calvijnschool a.i.
...lees meer »

 
 
Goed Nieuws!
Goed Nieuws! Goed nieuws, goed nieuws. Iedereen moet het horen Goed nieuws, goed nieuws. Jezus is geboren, Jezus is geboren. ...lees meer »

 
 
15-12-2014
Agenda december
Agenda december • donderdag 4 december: tweede bijeenkomst van de leerlingenraad • vrijdag 5 decem ber: sinterklaasfeest en het zal een mooie dag worden! • maandagavond 8 december van 19.45 - 21.30 uur: tweede ouderavond met als thema: de identiteit van de Calvijnschool. U bent van harte welkom! • donderdagavond 18 december: vergadering met de schoolraad • vrijdagmorgen 19 december: kerstontbijt • vrijdagmiddag 19 december is er gewoon school! Uit de schoolgids kon opgemaakt worden dat de kinderen 's middags vrij zouden zijn, maar dit is NIET zo!
...lees meer »

 
 
weekbericht groep 3/4
De laatste week voor de kerstvakantie. Voor de kinderen is het goed dat we vakantie hebben. 2 weken lekker uitrusten. Alvast een fijne en gezellige kerstvakantie gewenst! Vrijdagmorgen sluiten wij het jaar af met het kerstontbijt. ...lees meer »

 
 
13-12-2014
weekbericht groep7/8
Met de Kanjertraining hebben we het over pesten en het moedwillig een medeleerling dwars zitten. Als iemand zegt stoppen dan moet je gelijk stoppen en niet doorgaan met vervelend gedrag . De kinderen moesten ook een medeleerling in de klas opzoeken die ze niet goed kennen. Deze moesten ze interviewen en daarna over deze medeleerling iets vertellen in de klas. Verder hebben we geoefend met het heel hard NEE roepen, dat hebben ze gehoord in de lokalen rondom ons. Volgende week gaan we het hebben over whats app en wat dit kan uitrichten met je klassgenoten. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 6
Sinterklaas achter de rug en nu weer volop door richting kerst. De sinterklazen zijn inmiddels voor de ramen weg. Op dit moment zijn we bezig om het kerstverhaal uit te beelden op grote vellen papier., aan de hand van het bijbelboek Lucas. Daarnaast gaan de bijbelvertellingen over kerst en ook zoek ik liederen op die erbij horen. ...lees meer »

 
 
11-12-2014
Geloofsopvoeding... een goed voornemen !?!
Maandagavond 12 januari 2015 Wat is jouw visie op geloofsopvoeding? Wat is jouw voornemen voor het gezinsleven? Welke hoop en dromen koester jij voor je gezin? Hoe bereik jij het hart van je kind? ...lees meer »

 
 
08-12-2014
weekbericht groep 3/4
Kanjertraining We hebben geoefend met het omgaan met conflicten. Vaak zijn er verschillende aanlei dingen die van dagelijkse aard zijn: neuspeuteren, opzij duwen, smakken, in gezicht hoesten, iets gebruiken van iemand zonder te vragen etc. We hebben hier over gepraat en we proberen dit op een nette manier op te lossen door er netjes iets van te zeggen: ik vind het niet fijn, wil je ermee stoppen? ...lees meer »

 
 
06-12-2014
weekbericht groep7/8
Dag ouders van groep 7,8, Afgelopen week zijn we weer druk geweest met onze taakkaart. Donderdagmor gen rond half 12 moest deze af zijn omdat we vrijdag het sinterklaas feest vierden. Het lukt alle kinderen. De volgende week beginnen we met groep 7 met de rekentoetsen. We zijn benieuwd naar de resultaten. We maken de toetsen op de computer. De kinderen mogen dan gebruik maken van hun uitrekenschrift. Groep 8 zal een week later volgen met de toets. ...lees meer »

 
 
05-12-2014
weekbericht groep 4/5
Zwemmem Dinsdag is het zover. We gaan zwemmen. Swim to play. De kinderen wisten het nog uit groep 3 en 4. Ze hebben er veel zin in. Het vervoer gaat met een bus. We zwemmen ’s morgens. ...lees meer »

 
 
04-12-2014
Discozwemmen 13 december
De laatste keer discozwemmen van het jaar ...lees meer »

 
 
Voor de kinderen van groep5-8 oefenen kerstfeest as zondag
Namens de kerstfeestcommissie hierbij een bericht voor (de ouders van) de kinderen van groep 5 t/m 8 : - De kinderen van groep 5 t/m 8 oefenen in plaats van volgende week zondag al komende zondag, 7 december, na de ochtenddienst het openingslied voor het kerstfeest. Dat gebeurt in de kerkzaal en duurt een klein half uurtje!' Verder: op woensdag 10 december kunnen alle kinderen in de basisschoolleeftijd 's middags mooie knutsels maken voor het kerstfeest. Kinderen en ouders kunnen zich opgeven op de flap-over in de hal van de kerk! Met vriendelijke groet, Roel Veerman ________________________________________
...lees meer »

 
 
Ambulance op school
Dag ouders, Wellicht is uw zoon of dochter thuisgekomen met verhalen over een ambulance op school. Graag wil ik u een korte toelichting geven. Onze collega Tineke Vlieg/juf Vlieg voelde zich aan het begin van de pauze niet lekker en naarmate de pauze vorderde, ging ze zich steeds slechter voelen. Als collega's maakten we ons behoorlijk veel zorgen en uiteindelijk heb ik besloten om via 112 een ambulance te laten komen. Na grondig onderzoek door het ambulancepersoneel en haar eigen huisarts, kunnen we zeggen dat we nog niet weten wat er gebeurd is en er lopen nu dan ook enkele onderzoeken naar de oorzaak. Met Tineke/juf Vlieg gaat het inmiddels beter en ze is zelfs voornemend om morgen de Sint op school te ontmoeten. Hartelijke groet, Durk de Boer directeur a.i. Calvijnschool Meppel
...lees meer »

 
 
02-12-2014
Nieuwsbericht directie
Parels .. dat zijn de acties, gebeurtenissen, processen en resultaten waar we trots op zijn. Als ik terugkijk op de maand november dan ben ik trots op .. ...lees meer »

 
 
Ouderavonden Calvijnschool
! • maandag 8 december: WHERE? + WHY?! • dinsdag 20 januari: HOW?! • maandag 16 februari: HOW?! • donderdag 5 maart: WHAT?! • dinsdag 7 april: WHAT?! • maandag 18 mei: WHO?! • donderdag 4 juni: WHO?! ! Wij zouden het zeer waarderen als we per avond een mooie groep ouders mogen ontmoeten! Bent u bereid om te tijd te investeren dan hoor ik het graag. U mag u per avond aanmelden. ...lees meer »

 
 
29-11-2014
weekbericht groep7/8
Op vrijdag middag hebben we crea. De kinderen werken met hulp van ouders aan een project. De kindere n werken 5 keer aan hetzelfde project. Het is goed om dit te doen. ...lees meer »

 
 
28-11-2014
weekbericht groep 4/5
Sinterklaas Vrijdag hopen we het sinterklaasfeest te vieren. We doen dat ’s morgens omdat groep 4 e r dan ook is. ’s Middags mogen zij naar huis. Groep 5 zet nog even door. De cadeaus/surprises mogen voor schooltijd al in de klas gebracht worden. We zetten ze dan midden in de kring. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 3/4
Groep 3 Kern 4 is afgerond, maandag beginnen we met kern 5. Wanneer u met de kinderen naar de bibl iotheek gaat kunt u dus boekjes meenemen van kern 5. Het leespapier mag ook weer mee naar school. Dan volgt het nieuwe papier van kern 5. ...lees meer »

 
 
Tapijt maken
Aanstaande woensdag maken we een tapijtje. Kan uw kind wat bolletjes wol meenemen ? We maken op het tapijtje een spiegelfiguur en daarna kan het knoopwerkje beginnen. Als we klaar zijn bedenken we er een verhaaltje bij over een vliegend tapijtje dat weer naar Perzië vliegt. Meester Nieuwenhuize
...lees meer »

 
 
27-11-2014
Nieuws van de schoolraad
Nieuws van de schoolraad De afgelopen tijd zijn er diverse vergaderingen bezocht door schoolraadled en. Twee nieuwe leden zijn naar een basiscursus schoolraad geweest. Verder is er een afgevaardigde naar het gezamenlijk overleg van alle schoolraden van de Zevenster geweest. De avonden van Jetze Baas hebben inmiddels alle 3 plaatsgevonden. ...lees meer »

 
 
TSO nieuws
Dag allemaal, Het is al een tijdje geleden dat we iets van ons hebben laten horen. De laats te keer was, denk ik, het krijgen van de gouden TSO-ster. Dit jaar zijn we begonnen met een kleiner team van 12 TSO-ers. Dit komt doordat een aantal mensen meerdere keren, zelf tot 4 keer per week de TSO verzorgen. We doen dit meestal met veel plezier, het zijn ook mensen die het leuk vinden om de kinderen een fijne pauze te bezorgen. Zelfs zo, dat een heel aantal kinderen overblijven omdat het zo leuk is om op school te eten. Want dan kan je lekker voetballen en spelen met je klasgenoten. En dat is ook heel fijn. Maar daar is de TSO niet voor bedoeld. De TSO is voor kinderen die niet thuis kunnen eten omdat o.a. de afstand naar huis te groot is, of omdat de ouders werken. Vooral het laatste jaar zien we een toename van een aantal kinderen die overblijven omdat het leuk of omdat het misschien wel makkelijk (en goedkoop?) is. Of dat een kind op school eet, maar broer of zus thuis. We willen een goede en fijne TSO verzorgen, maar we vinden het ook belangrijk dat als kinderen thuis kunnen eten, ze dat ook gaan doen. Door de toename van het aantal kinderen wordt de speelruimte beperkter en ook dat zorgt ook wel eens voor conflicten. Soms is het voor kinderen ook wel goed om even bij hun klasgenoten weg te zijn. Misschien iets om eens over na te denken. Om eens een beeld te krijgen van de TSO, bent u alle schooldagen van harte welkom om een kijkje te nemen. En we zoeken invalkrachten: * vind je het leuk om met kinderen om te gaan? * ben je niet bang voor een spatje regen? * kan je touwtje springen, veterstrikken en weet je wat een goal is? Dan zoeken we jou! We bieden: * een klein en gezellig TSO-team * de mogelijkheid om cursussen te volgen * een vrijwilligersvergoeding namens de TSO en de Calvijnschool Durk de Boer, directeur a.i. Thea de Vries, TSO- coördinator
...lees meer »

 
 
24-11-2014
weekbericht groep 6
We zijn ook druk bezig om sint te voorzien van een nieuwe outfit. Sint moet toch na al die jaren wat hipper gekleed worden. Als de tekeningen klaar zijn hangen we ze voor het raam. De leerlingen merken ook dat deze opdracht veel vergt in samenwerking. ...lees meer »

 
 
22-11-2014
weekbericht groep 4/5
Scala: Vandaag heeft meester Johan van Scala ons een leuk swingend liedje geleerd over een koe. We mochten muziek maken bij een filmpje van vroeger over melk en de melkfabriek van Nijeveen. Daarna gingen we oefenen met instrumenten en de ritmes die we hadden geleerd bij de woorden: zeeuwse babbelaars, haagse hopjes en limburgse vlaaien. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep7/8
Afgelopen week hebben we met levend Water gewerkt en geleerd over Daniel. Afgelopen donderdag hebbe n de kinderen, in groepjes, een schilderij gemaakt over het beeld waar koning Nebukadnessar over droomde. De resultaten zijn mooi geworden en naast het schilderen heb ik ook gekeken naar de samenwerking tussen de groepjes. Dit ging prima. Er werd goed overlegd waar men wat wilde tekenen, verven. ...lees meer »

 
 
21-11-2014
weekbericht groep 3/4
Groep 3 Het klokkijken hebben we deze week veel geoefend. Het is nu 3 uur, hoe laat is het dan 3 u ur later? Of hoe laat is het dan 3 uur eerder? Leuk om thuis te oefenen! Volgende week leren we het woordje hut. Dat is alweer het laatste woordje van kern 4. Volgende week mag de hele week het papier nog geoefend worden. ...lees meer »

 
 
Nieuws van de BSO
Nieuws vanuit de BSO Afgelopen maand is BSO De Huyskamer begonnen met Voorschoolse opvang. Het is n u ook mogelijk om op maandag, dinsdag, en donderdagmorgen de kinderen tussen half acht en half negen te brengen. Mocht u belangstelling hebben, dan horen we het graag!!
...lees meer »

 
 
Tarieven peuterplusgroep
Is u duidelijk hoe alle financiële stromen mbt de peuterplusgroepen in Meppel nu werken?............ .................................................................................................................... Als het goed is hebben nu/straks alle basisscholen peuterplusgroepen die onder de wet Kinderopvang vallen. Dit geldt ook voor De Huyskamer peuterplusgroep. Iedereen betaald een vast uurtarief, wat door de gemeente Meppel is vastgesteld. Hiervan ontvangt u als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, een deel terug via de belastingdienst. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u hetzelfde deel als wat u van de belastingdienst zou krijgen, in mindering gebracht krijgen op uw factuur en zal de gemeente Meppel dit voor u aan CKO De Herberg betalen. Omdat het een hele verandering voor sommige ouders is, begrijpen we dat hier heel veel vragen over zijn. Mocht dit bij u het geval zijn, dan hoor ik het graag Met vriendelijke groet Machteld van den Berg, Locatie manager Meppel/ Heerenveen CKO De Herberg
...lees meer »

 
 
15-11-2014
weekbericht groep7/8
In de week van 24 november gaan we in de klas een voorleeskampioen kiezen. Alle kinderen (die mee wi llen doen) lezen een bladzijde voor uit een boek. De winnaar doet mee in, de bibliotheek, voor de voorleeskampioen van Meppel. ...lees meer »

 
 
12-11-2014
weekbericht groep7/8
vrijdag beginnen we met de crea middag. We hebben er zin in. Groep 8 zal deze middag niet meedoen. Z ij mogen deze middag naar de Greijdanus voor een ontdekmiddag. Ze krijgen die middag allerlei lesjes en maken alvast kennis met het voortgezet onderwijs. ...lees meer »

 
 
07-11-2014
Op zaterdag 8 november 2014 zal de eerste editie plaatsvinden van de beurs ‘TROTS OP MEPPEL’ in de K operen Hoogte. Een bijzondere beurs om de inwoners en de ondernemers van Meppel met elkaar te verbinden in tijden waarin het internet en de webshops de overhand hebben gekregen. Door saamhorigheid en loyaliteit te creëren willen wij met de beurs de verkoop in eigen gemeente (Meppel) stimuleren! Een uniek dagje uit voor jong en oud. Een event met leuke activiteiten, beursstands met ondernemers en organisaties uit Meppel e.o., BN'ers en verlotingen! Gratis pendelbus tussen station Meppel en de beurs, helikopter vlucht winnen boven Meppel, optreden Julia van der Toorn, Annemarie van Gaal, Masterchef Meppel met Peter Lute, modeshows en nog veel meer. Link naar evenement op facebook: https://www.facebook.com/events/592011224252849/?fref=ts
...lees meer »

 
 
Nieuwsbericht directie
Woensdag 12 november: de toekomst van de Calvijnschool! Opgeven kan nog .. ! Doet U mee? Wij als team/school vinden het van grote waarde om u als ouders ook te betrekken in onze bezinning omtrent de toekomst van de Calvijnschool! We hebben daarvoor 8 ouderavonden gepland. Het doel van deze avonden is dat we rond de tafel (met maximaal 20 ouders) in gesprek gaan over de 5 vragen van The Golden Circle! Per periode staat er 1 vraag tijdens twee avonden centraal. ...lees meer »

 
 
Ouderavonden Calvijnschool
! Schooljaar 2014/2015 is tussentijd - tijd van bezinning voor de school en bouwen aan de school! Zoals u weet, ben ik interim-directeur op de Calvijnschool. Een interimmer is, als het goed is, tijdelijk betrokken bij een organisatie en hij/zij is meestal aangetrokken om in een soort periode tussen 'het oude' en 'het nieuwe' te zorgen voor een verandering van cultuur of structuur in een organisatie. Zo heb ook ik een opdracht meegekregen:! ! bouwen aan een sterk en trots team, met een heldere en gedragen ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 3/4
Puntenslijper Wanneer u thuis nog een puntenslijper heeft liggen met een bakje eraan zou u die uw k ind mee naar school willen geven? Ik had een voorraad toen we begonnen dit jaar maar die willen nog weleens in de prullenbak vallen en we kwamen erachter dat één in je vak ook best handig is. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 6
Beste ouders, Er is hard gewerkt deze week door de kinderen. Donderdag en Vrijdag zijn we bezig gew eest met de rekentoets te maken op de computer. Erg wennen soms voor de kinderen en het systeem werkte niet vlekkeloos. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 4/5
Lampion Drie dagen is er al gewerkt aan de melkpak-lampion. Na prikken en knippen volgt het verven. Hieronder ziet u er één. Wilt u zelf een lampje regelen voor de lampion ? ...lees meer »

 
 
06-11-2014
Belangrijk & kort bericht: insluiper en diefstal!
Belangrijk & kort bericht: insluiper en diefstal! Dag ouders, Jammer genoeg moet ik u dit beri cht sturen. Vanmiddag, tijdens de middagpauze, is er een insluiper in school geweest. Hij heeft succes gehad en waardevolle spullen van collega Apperlo kunnen meenemen. Zowel kinderen als collega's hebben hem gezien en/of gesproken, toen hij enkele minuten weg was, ontdekten we de diefstal. Inmiddels is de politie op school geweest en ze hebben met collega's, kinderen en overblijfkrachten gesproken. Het signalement is opgenomen en men kijkt nu na de dader uit. Wij, de kinderen en de collega's zijn behoorlijk geschrokken en we vonden het dan ook belangrijk om u te informeren.zodat u uw kind kunt opvangen en begeleiden als hij of zij het er thuis over heeft. Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd! Hartelijke groet, Durk de Boer directeur Calvijnschool Meppel a.i.
...lees meer »

 
 
Hamertje meenemen!
Aanstaande woensdag hopen we verder te werken aan het spijkerwerkje. Kan uw kind weer een hamertje v an thuis meenemen ? Dan gaan we draden spannen. Draden van thuis meenemen kan ook. Wol of naaigaren in verschillende kleuren. Het zal een feestelijk beeld worden. Sommigen gaan verschillende lagen boven elkaar uitproberen. Spannend. Groeten van meester Nieuwenhuize
...lees meer »

 
 
04-11-2014
Dolfijngroep
Frustrerend is het als een opdracht niet naar je zin verloopt. Toch mochten de kinderen tevreden zij n! Dit was het doel van een opdracht afgelopen dinsdag. In een groepje kregen ze de opdracht: maak een brug (van KAPLA) van de ene tafel naar de andere. Er mocht alleen gepraat worden op 1 plaats in het lokaal. Tja, ga dan maar eens een manier verzinnen om die grote afstand te overbruggen met KAPLA. Het resultaat mag er zijn! We hebben geëvalueerd en hebben samen gemerkt dat het soms niet gaat zoals je het vooraf in je hoofd hebt en dat je toch tevreden mag zijn.
...lees meer »

 
 
31-10-2014
weekbericht groep 3/4
Groep 3 Elke ochtend en elke middag beginnen we met lezen. Bij het lezen is het belangrijk dat het woord eerst gehakt wordt k-oe-k en dan het woord weer aan elkaar geplakt wordt: koek. Volgende week leren we het laatste woordje van kern 3. Dat is het woordje: zeep. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 6
Beste ouders, Het (samen)werken in een project/thema, zoals ‘in de wolken’ is goed bevallen. De lee rlingen worden enthousiast over het onderwerp en de opdrachten. Daardoor ervaren wij (Vronie en ik) een groot leerrendement. Daarom zijn wij nu een nieuw thema gestart over Napoleon. De leerlingen krijgen bij dit project opdrachten over Napoleon en het leven in die tijdsperiode. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 4/5
berichMelkpak-frisdrankpak oid Voor handvaardigheid op woensdag willen we graag pakken (melk, fris, yoghurt) gebruiken. Graag even omspoelen en laten drogen. We gebruiken namelijk ook de binnenkant. Per kind minimaal 1. 2 is nog beter, want dan kan er iets misgaan. t... ...lees meer »

 
 
weekbericht groep7/8
Vandaag, vrijdag, zijn we naar de boerderij geweest in Balkbrug. Nu werden we ook kosteloos vervoerd met een bus. Bij de boerderij werden we in twee groepen gesplitst en kregen we alles te horen over een veeteelt bedrijf. Sommige leerlingen waren eerst wat huiverig voor de honden en de koeien maar dat duurde niet lang. De pinken en de kalfjes werden vertroeteld. Sommige kinderen durfden zelf hun hand in de mond van een kalf of pink te drukken zodat deze daarop kon sabbelen. We kregen drinken en een blokje kaas en we konden een nep koe melken. ...lees meer »

 
 
29-10-2014
Nieuwsbericht directie
Dag ouders, Afgelopen weekend is de klok verzet! Ik weet niet hoe het u vergaat, maar deze keer von den wij als gezin het heerlijk. We waren een weekend te gast bij familie in Brussel en dan is zo'n uurtje langer heerlijk: 60 minuten, 3.600 seconden meer tijd om elkaar echt te ont-moeten onder het genot van een heerlijk Belgisch biertje of een glas goede Franse wijn! Kortom, tijd is een kostbaar geschenk van onze God en het is aan ons hoe wij zorgvuldig met deze tijd omgaan! In deze bijdrage van mij richting u als ouders wil ik u in de eerste plaats vragen om de tijd te nemen en deze informatie goed tot u te nemen. Het bevat namelijk belangrijke informatie over het huidig schooljaar! ...lees meer »

 
 
Donderdagavond 30 oktober
Opvoeden? Dat doen we samen! Vaders, moeders, opvoeders, opa's, oma's en verder iedereen die bij de jeugd betrokken is: Welkom op donderdagavond 30 oktober 2014! Tijdens deze avond gaan we een gespreksspel doen over geloofsopvoeding. Daarnaast willen we je vragen je favoriete boek over opvoeding of (kinder)bijbel mee te nemen. Neem je vriend(innen)/ partner / familie mee! Aanvang: 20.00 uur, einde 21.30 uur. Waar: CGK de Hoeksteen – Vledderstraat 7 - Meppel Voor vragen: bettie@familievan.es / 06-21695998 / 0522-474792
...lees meer »

 
 
Info ochtenden BSO en Peuterspeelzaal
Info-ochtend Rest mij nog om twee data onder uw aandacht te brengen, namelijk donderdag 13 november en dinsdag 14 april. Op deze data organiseren we samen met BSO en Peuterspeelzaal De Huyskamer een informatieochtend voor geïnteresseerde en potentiële nieuwe ouders van de Calvijnschool. We hebben voor de twee ochtenden posters en flyers laten maken. Deze zullen in de komende tijd op diverse publieke worden opgehangen en neergelegd. Natuurlijk willen we ook u vragen om deze twee ochtenden onder de aandacht te brengen van mogelijke nieuwe ouders van de Calvijnschool. Als u hiervoor flyers wilt gebruiken, dan mag dat zeker. Ze liggen in onze teamkamer! ...lees meer »

 
 
25-10-2014
weekbericht groep 4/5
Rekenen (groep 5) In groep 5 draait het rekenen vooral om x en :. De tafels dus. Deze week worden de tafels van 6 en 8 overhoord. Een aantal kinderen heeft de sticker al gehaald, maar nog niet iedereen. Bij het rekentempo is de beheersing van de tafels direct van invloed. Een paar kinderen moeten zelfs de tafels van 3 en 4 nog halen. Werk aan de winkel dus. Elke dag 5-10 minuten maakt al een wereld van verschil. ...lees meer »

 
 
24-10-2014
weekbericht groep7/8
Dag ouders van groep 7 en 8, We hebben een drukke week gehad. Volgende week wordt het nog drukker met verschillende activiteiten in Amsterdam en Balkbrug. Maar u eerst maar even bijpraten over verschillende activiteiten van de afgelopen week. ...lees meer »

 
 
22-10-2014
weekbericht groep 3/4
Puntenslijper Wanneer u thuis nog een puntenslijper heeft liggen met een bakje eraan zou u die uw k ind mee naar school willen geven? Ik had een voorraad toen we begonnen dit jaar maar die willen nog weleens in de prullenbak vallen en we kwamen erachter dat één in je vak ook best handig is. ...lees meer »

 
 
21-10-2014
Verbredingsgroep heet nu de Dolfijngroep
We zijn druk met veel verschillende dingen bijvoorbeeld nieuwe materialen waarmee we aan de slag kun nen. Leuk! Veel kinderen hebben gewerkt met een spel. Dit zijn vooral spellen van het merk Smart Games. Hierin worden kinderen van gemakkelijk naar moeilijk uitgedaagd tot logisch denken of er is een flink portie inzicht nodig. Kinderen komen vaak enthousiast terug en dat is fijn. Ook een opdracht was: maak dit na. Ik had een figuur uit een A4 geknipt. Kinderen van groep 4-8 hebben zich hier hun hoofd over gebroken. Dit viel niet mee! Uit groep 6 zijn er 2 leerlingen die dit na een aantal minuten konden namaken. Misschien krijgt u als ouder het ook nog lastig.... ik heb toestemming gegeven om dit thuis eens te proberen. ;-) Mocht u tips nodig hebben voor een geschikt, leerzaam en uitdagend cadeau? Vraag me gerust! Groetjes, Jetty de Wind
...lees meer »

 
 
20-10-2014
Hamertje meenemen!
Draadfiguur groep 4/5 Aanstaande woensdag maken we een begin met een draadfiguur. We kijken naar de kunstenaar Naum Gabo die een draadfiguur maakte voor Rotterdam (staat voor De Bijenkorf) en we kijken naar een werkstukje van een jongen uit Rouveen (zie foto). Daarna gaan we zelf aan het werk. Kan uw kind een hamertje meenemen ? Hartelijke groeten Leo Nieuwenhuize
...lees meer »

 
 
10-10-2014
Crealessen
Dag ouders van de Calvijnschool, Wie wil als ouder ons helpen met het geven van crealessen? Wij, leerkrachten van groep 6 , 7 en 8, willen deze lessen op vrijdagmiddag geven vanaf 13.30 tot 15.00. We willen eerst een periode vullen tot de kerstvakantie en dan de lessen evalueren met de ouders. We denken dan aan lessen breien, haken, borduren, figuurzagen, technieklessen enz. U kunt ook zelf een idee inbrengen. Deze oproep geldt niet alleen voor de ouders van de kinderen van groep 6,7 en 8 ook andere ouders van groep 1-5, opa’s of oma’s mogen zich opgeven. U kunt zich opgeven bij bert.willering@dezevenster.nl of vronie.apperlo@dezevenster.nl Wij zijn benieuwd. Met vriendelijke groet: Bert Willering en Vronie Apperlo.
...lees meer »

 
 
weekbericht groep7/8
In week 44 hebben we 2 werkbezoeken. Dinsdag 28 oktober gaan we naar het Rijksmuseum. Let u erop dat de kinderen brood en drinken meenemen en tussendoortjes. Ik weet niet hoe laat we terug zijn. Dit ligt ook aan de files. Ik hoop rond half 5. Vrijdagmiddag 30 oktober gaan we naar een boerderij in Balkbrug. We worden om 12.00 opgehaald met een bus en zijn rond 15.00 weer terug op school. Voor dit bezoek gaan we werken over de boerderij en krijgen de kinderen na het werkbezoek een opdracht mee naar huis. Wilt u dan ook uw kinderen brood en drinken mee naar school geven. Voor we in de bus stappen eet ik samen met de kinderen in de klas. ...lees meer »

 
 
07-10-2014
Nieuwsbericht directie
Nieuws voor Onderweg .. (van de directeur) Dag ouders en verzorgers, Het is mijn voornemen om u onder de bovenstaande titel dit schooljaar met regelmaat te informeren over belangrijke zaken! Wat betreft de frequentie van mijn bijdrage ben ik voornemend om u maandelijks te informeren en natuurlijk kan het zo zijn dat ik tussendoor kort informatie met u deel. Naast de maandelijkse bijdrage wil ik voor elke vakantie met u terugblikken en vooruitblikken als het gaat om mijn/onze opdracht en de uitvoering daarvan. Dit laatste zal ik doen onder de titel: .. samen zetten we een tent op .. En aangezien dit de laatste week voor de herfstvakantie is, kunt u eind deze week mijn eerste bijdrage verwachten! ...lees meer »

 
 
Kijkavond donderdag 9 oktober a.s. van 18.30u – 20.00u
Beste ouders, opa’s oma’s buren, vrienden en zo nog meer…. . De afgelopen weken hebben wij gewerkt en geleerd over het thema ‘In de wolken’. Dit is het thema van de Christelijke Kinderboekenweek van dit jaar. Op verschillende manieren wordt het thema ‘In de wolken’ uitgewerkt, zo kan het gaan over ‘in de wolken zijn’, herfstluchten met prachtige wolken of bv. op reis gaan met een vliegtuig. Boekhandel Barth is ook aanwezig met een feestelijke boekenstand waar boeken en CD's gekocht kunnen worden?! ...lees meer »

 
 
06-10-2014
Oproep voor luizenmoeders
Oproep voor luizenmoeders Na oproepen tijdens klassenavonden zijn er niet voldoende reacties binn engekomen, waardoor we nog niet voldoende luizenmoeders hebben. We zijn nog op zoek naar een aantal luizenmoeders. KAN JIJ DINSDAG EEN HALF UURTJE MISSEN, WE BEGINNEN GELIJK OM 8.30. LIJKT HET JE WAT MELD JE AAN VAN HARTE WELKOM. DINSDAG NA DE HERFSTVAKANTIE IS ER WEER LUIZENCONTROLE. Graag niet te veel gel in het haar en deze dag geen mooie kunstwerken in het haar. Zou u hier rekening mee willen houden of tegen uw zoon/dochter willen zeggen. We werken graag in schoon haar. Met vragen kom gerust. Vriendelijke groeten, Jolanda Schmohl.
...lees meer »

 
 
Nieuw van de schoolraad
Nieuws van de schoolraad Donderdag 2 oktober jl. hebben we onze eerste schoolraadvergadering geha d. De samenstelling van de SR/MR ziet er als volgt uit: Marwin Venema – voorzitter en penningmeester Rian Nienhuis – secretaresse Clary Dijkstra – lid Erna Oosterbroek – lid Alke Brinks – lid Josien Hofman – MR-lid Nienke Wieringa – MR-lid Jeannette Geersing – MR-lid Bert Willering – MR-lid Durk de Boer heeft het plan van aanpak toegelicht. De Calvijnschool moet weer een school worden waar kinderen, ouders en personeel stralen, omdat ze samen hard werken en genieten van goed en eigentijds onderwijs. De voorlopige begroting is aan de orde geweest en we hebben afgesproken wie naar welke vergadering gaat. Binnenkort vergadert de identiteitsraad en is er een gezamenlijk overleg met alle schoolraden van de Zevenster. We herinneren jullie aan de opvoedingsavonden van Jetze Baas op woensdag 8 oktober over ‘gezag in de opvoeding’ in Steenwijk (De Wegwijzer) en woensdag 19 november over ‘ opvoeden doe je samen’ in Meppel (Greijdanus). De inhoud van deze avonden is anders dan vorig jaar. We bevelen deze avonden van harte bij jullie aan. De eerste avond (17 september) waren er slechts 20 personen aanwezig, terwijl dit bestemd is voor ouders van 7 basisscholen en het Greijdanus. Hopelijk is de opkomst de komende avonden hoger! Namens de schoolraad, Rian Nienhuis
...lees meer »

 
 
weekbericht groep 3/4
Kanjertraining: In onze groep behandelen we het boek: Max en de klas. Max maakt van alles mee in de klas. Leerlingen die niet aardig zijn, een andere juf etc. ...lees meer »

 
 
03-10-2014
weekbericht groep 6
Beste ouders, We werken ongeveer 1,5 week aan het thema ‘In de wolken’. De kinderen zijn erg enthou siast bezig. Het is mooi om te zien dat kinderen van verschillende jaargroepen met elkaar werken. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 4/5
Kinderboekenweek Reizen, wolken,Kenia, vliegen, werelddeel, regen. Zo wat woorden uit de projectles sen. Aanstaande donderdag kunt u komen kijken én luisteren. Van harte welkom. Hebt u nog iets uit of over Kenia ? Mag u zoon/dochter het dan mee naar school nemen ? ...lees meer »

 
 
weekbericht groep7/8
Afgelopen woensdag mocht ik mijn verjaardag vieren. Het was een geweldig morgen. De kinderen hadden hele taarten gebakken (wel 6) . We konden er niet tegen eten. Verder hadden ze nog popcorn bij zich. Mijn traktaties heb ik donderdag maar uitgedeeld. Er waren toneelstukjes en een quiz en we hebben bingo met daverende prijzen gespeeld. Ik kreeg prachtige cadeaus. ...lees meer »

 
 
29-09-2014
Inleveren schoolshirts!!
Beste ouder(s)/verzorger(s), Zouden jullie de komende week het nieuwe schoolshirt van uw zoon/do chter weer mee naar school willen geven? We willen ze verzamelen om zo uw zoon/dochter een shirt in de juiste maat terug te kunnen geven. Alle shirts schuiven dus een klas op. Het shirt kan ingeleverd worden bij de leerkracht. Het gaat om het witte t-shirt dat ze afgelopen jaar voor de avondvierdaagse hebben gekregen. Als u nog een ander t-shirt thuis heeft mag u dat houden. Alvast bedankt namens de activiteitencommissie
...lees meer »

 
 
27-09-2014
weekbericht groep7/8
Dag ouders van groep 7 en 8, We zijn deze week begonnen met de Kinderboekenweek. De kinderen werken samen met groep 6 vanaf half 2 aan het thema : In de wolken. Dit doen ze aan de hand van een 12 tal onderwerpen. Op de tafel liggen verschillende opdrachten. De kinderen werken alleen of per tweetal een opdracht uit. Ben je klaar dan zoek je een andere opdracht uit. Hieronder vindt u een drietal voorbeelden.
2709gr78.pdf
 
 
...lees meer »

 
 
26-09-2014
weekbericht groep 3/4
Deze week hebben we de woordjes neus en buik geleerd. Volgende week leren we nog het woordje oog en daarna zijn de herhalingslessen van kern alweer aan de beurt. Woensdag mag het veilig en vlot mapje weer mee naar school genomen worden. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 4/5
Week van de pauzehap De pauzehap van de AH was lekker. Veel kinderen hebben regelmatig al een gezon de pauzehap bij zich. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 6
Beste ouders, Inmiddels hebben de kinderen prachtige uiltjes meegenomen naar huis. We hebben nameli jk uilen gekleid en daarna geverfd. Door pastelkrijt te raspen en daarna te vermengen met koffiemelk krijg je mooie zachte kleuren. Dit hebben we toegepast op de uiltjes. Daarnaast hebben we n.a.v. de vakantie een zwart wit collage gemaakt waarin het voornamelijk ging om door kniptechnieken diepte te creëren in de afbeelding. We zijn afgelopen week begonnen met de Christelijke kinderboeken week. Het thema waarover we werken is ‘in de wolken’. Komende week zullen we hier mee verder gaan. En natuurlijk zijn jullie van harte uitgenodigd om tijdens de kijk avond te komen kijken naar de creaties die wij hierover gemaakt hebben. Huiswerk week 40: - Levend Water, maken hoofdstuk 7 in het werkboek en het leren van het memootje - Tafel van 6 leren
...lees meer »

 
 
24-09-2014
weekbericht groep7/8
De kinderen hebben geweldige resultaten behaald bij de toets van rekenen. We zijn nu begonnen met het boek voor rekenen van groep 7 en 8. We hebben met elkaar bekeken wat we dit blok gaan leren. Daarna hebben de leerlingen geprobeerd om een inschatting te maken wat ze denken te behalen op de volgende toets. Waar ga je voor? Ze moeten aangeven hoeveel % ze denken goed te hebben de volgende toets.
gr78.pdf
 
 
...lees meer »

 
 
19-09-2014
Kinderkleding- en speelgoedbeurs 10 oktober
De voorbereidingen zijn alweer in volle gang, voor alweer de 6e editie van de kleding/speelgoedbeu rs. Op 10 oktober is de Kruiskerk weer het decor van een mooi aanbod in kleding en speelgoed. Opbrengst: Voedselbank. Meedoen kan! Inschrijfformulieren hangen in school (prikbord bij gele deur), maar zijn ook op te vragen via: kledingbeursmeppel@live.nl, daar is verdere instructie over inname en verkoop op te lezen. Om het makkelijk te maken: vanaf 29 september komt er op school bij de ingang (gele deur) een grote bak te staan waar de kleding en/of speelgoed ingeleverd kan worden. Graag in tas/doos en let er op dat uw inschrijfformulier er bij in zit. Spullen kunnen ook ingeleverd worden zonder formulier, maar dan prijzen wij het zelf en gaat de opbrengst voor 100% naar het goede doel. Daarnaast zijn wij erg blij met kleine kleerhangertjes; mocht u deze over hebben dan houden wij ons aanbevolen. Uiteraard zien we u graag op onze beurs; en neem vooral uw buren/vrienden/kennissen mee. Voor u een volle tas, voor de Voedselbank een mooi bedrag! Waar: Kruiskerk Meppel – Wanneer: 10 okt. van 19:00 uur tot 20:30 uur – wat: kinderkleding en speelgoed Vragen? Neem contact op via kledingbeursmeppel@live.nl of natuurlijk op het schoolplein: Anita van Emden, Bianca Mars, Angela Scholtus, Agnes Bakker, Mirjam van den Berg, Jolanda Teekens en Jacobien Tamminga
...lees meer »

 
 
weekbericht groep 4/5
Kinderboekenweek Deze week starten we met het project van de kinderboekenweek. Thema: In de wolken (feest) Het subthema van groep 3-5: reizen (Kenia) ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 3/4
Etui De meeste kinderen hebben er al één. Maar zouden de kinderen die deze nog niet hebben er eentj e mee kunnen nemen? De kinderen hebben verschillende kleurpotloden, gum en een puntenslijper in het vak. Soms is het dan een hele zoektocht om tussen de boeken en schriften net het gele potlood te kunnen vinden. ...lees meer »

 
 
15-09-2014
weekbericht groep 6
Beste ouders, In de afgelopen week zijn er prachtige presentaties over de polders en Nederland als laagland gehouden. Komend jaar zal ik aandacht gaan geven aan presentaties maken en presenteren. Woensdag, donderdag en vrijdag zal ik afwezig zijn ivm het kamp van groep 8. Jeanet Zevenberg zal dan voor de groep staan. Aankomende donderdag zal er een theater route gehouden worden voor groep 6. Ik zou graag als extra ondersteuning nog een moeder/vader willen vragen om donderdag mee te helpen. Het helpen bestaat uit het meewandelen met de groep langs de drie onderdelen. Als u mee wilt helpen graag een mailtje naar bert.willering@dezevenster.nl. Huiswerk week 38 - Levend Water, maken hoofdstuk 4 in het werkboek - Tafel van 4 en 5
...lees meer »

 
 
verbredingsgroep
Ik ben Jetty de Wind, vanaf dit schooljaar verzorg ik de verbredingsgroep op de Calvijnschool. De in houd hiervan is breed en bestaat o.a. uit filosofie, logisch denken, verhalend ontwerpen, natuur- en wiskunde. Het leren leren zal hierin ook aan de orde komen. Leerlingen die in aanmerking komen voor de verbredingsgroep zijn meerbegaafd en/of presteren hoog en hebben extra uitdaging nodig. Het werk dat ze krijgen nemen ze mee de klas in, hieraan wordt gewerkt als het opgegeven werk van de leerkracht af is. Van de leerlingen verwacht ik een zelfstandige, creatieve en onderzoekende houding. Op dit moment volg ik een cursus begaafdheidsspecialist, dit boeit me enorm. Elke week op dinsdagochtend geef ik les aan de verbredingsgroep (instructie en begeleiding). Zijn er vragen of onduidelijkheden? Mail of bel gerust! jetty.dewind@dezevenster.nl / 06-13805478 Deze informatie is ook terug te vinden op de website.
...lees meer »

 
 
Lastige kinderen bestaan niet!
GO|ON: REGIONAAL SAMENWERKEN OM HET GEREFORMEERD ONDERWIJS TE VERSTERKEN De samenwerking tussen de basisscholen van de Zevenster en het Greijdanus in Meppel neemt toe. Een doorlopende lijn van gereformeerd onderwijs in de regio vinden we belangrijk en verdient alle aandacht! In de eerste plaats in het belang van het kind. Want doorlopende onderwijskundige en socialal emotionele leerlijnen zijn positief voor de ontwikkeling van de leerling. In dat kader organiseren we ook dit jaar allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld gedeelde technieklessen die gegeven worden op het Greijdanus. Of de warme overdracht waarbij de leerkracht van groep 8 alle aangemelde leerlingen persoonlijk doorspreekt met de mentor van het Greijdanus. Opvoedingsavonden Gezamenlijke ouderbetrokkenheid hoort daar ook bij en daarom organiseren we opvoedingsavonden waar zowel ouders van de Zevenster basisscholen als van Greijdanus voor worden uitgenodigd. We zullen komend jaar weer drie ‘opvoedingsavonden’ onder leiding van Jetze Baas aanbieden: Het gaat om drie woensdagavonden: 17 september, 8 oktober en 19 november. U bent van harte welkom! Voor de onderwerpen zie bijlage. ...lees meer »

 
 
13-09-2014
weekbericht groep7/8
De Amsterdamse huisjes hebben we beschilderd met zelfgemaakte verf. (zie foto’s). In week 39 beginne n we met het snijden van de ithonblokken. (Met dank aan de vader van Reinder). In week 40 begint de Kinderboekenweek. We werken dan over het Christelijke kinderboekenweekthema:” In de wolken”. We werken hier letterlijk en figuurlijk over. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 4/5
Fotograaf De bestelkaartjes zijn vandaag al meegegeven aan groep 5. Voor groep 4 liggen ze al klaa r op de tafels van de kinderen. Op het kaartje staat hoe u kunt inloggen op de site van de fotograaf ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 3/4
We hebben een psalm geleerd maar ook een nieuw lied: circustent van opwekking voor kinderen. Het lie d kunt u vinden op youtube. Een leuk nummer die we ’s morgens een aantal keren heel hard hebben meegezonden en gedanst voordat we aan het werk gaan. ...lees meer »

 
 
12-09-2014
start
De eerste 4 weken van dit schooljaar zijn alweer voorbij. We zijn van het speellokaal verhuist naar het voormalig groep 3 lokaal. En dat is echt genieten! Ook de kinderen hebben hun draai al helemaal gevonden. We zijn gestart met het thema: "Je bent een Koningskind". God is onze koning en Hij zorgt voor ons. Hij heeft ons mooi gemaakt. Het thema loopt over in het thema: "Dit ben ik". We bekijken onszelf in de spiegel en daar spelen en werken we over. U heeft vast al wel onze mooie foto's in de gang zien hangen. Verder spelen we veel in de hoeken, luisteren we elke week naar een Bijbelverhaal, zingen we veel liedjes en gaan we soms lekker wandelen. Ook leren we hoe we op een fijne manier met elkaar omgaan. Doordat we in kleine groepen werken kennen de kinderen elkaar al en vinden ze het fijn om elkaar weer te zien. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom gerust een kijkje nemen bij ons!
...lees meer »

 
 
08-09-2014
weekbericht groep 6
Beste ouders, Afgelopen week zijn er mooie resultaten behaald op de leerstof die ik als huiswerk ha d opgegeven. Komende week staat de tafels van vier en vijf centraal. Graag thuis ook oefenen als u merkt dat uw kind de tafels nog niet beheerst. We zijn met de blauwe planeet bezig met polders en Nederland als laagland. De kinderen hebben presentaties gemaakt en een poster en gaan deze aan elkaar presenteren. Wij gaan komende maanden verder bezig met presenteren en het maken van posters, dit vooral bij de zaakvakken als Geschiedenis en Aardrijkskunde. Huiswerk week 37 - Levend Water, maken hoofdstuk 3 in het werkboek - Tafel van 4 en 5
...lees meer »

 
 
05-09-2014
weekbericht groep 3/4
Vorige week gingen de Bijbelverhalen over Noach en de toren van Babel. Het verhaal van Noach hebben we nog een keer herhaald. Ik vertelde het verhaal en de kinderen mochten tekenen wat ik vertelde. Prachtig wat voor mooie tekeningen er dan gemaakt worden. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 4/5
De eerste overhoring is geweest. Iedereen had zijn best gedaan (of is een natuurtalent.) De cijfers varieerden tussen de 9 en de 11. Je kon zelfs een 11 halen als je de extra woorden ook goed deed. Op de schrijfwijze wordt ook gelet. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep7/8
Dag ouders van groep 7-8, Vanmiddag zeiden we als collega’s tegen elkaar: ‘We werken al weer 3 weke n met de kinderen”, en het voelt als vanzelfsprekend voor mij. Het zijn “mijn” kinderen en samen werken we ergens naar toe. Het leuk om te zien en te merken hoe leergierig ze zijn. ...lees meer »

 
 
03-09-2014
weekbericht groep 6
De eerste twee weken zitten erop. Wat een energie krijg ik van deze klas een erg leuke/sociale groep . Ook het zingen en muziek maken gaat ze goed af, mooi om iedere dag opnieuw psalmen en liederen te zingen voor onze Schepper. Deze week zijn de dagopeningen gehouden over koning Saul en Samuël de profeet. Mijn vorige baan was binnen het openbaar onderwijs, wat is het dan weer mooi om iedere dag met de kinderen de dag te openen met de bijbel en daarbij te vertellen. ...lees meer »

 
 
01-09-2014
weekbericht groep 3/4
Tijdschriften Voor de taal methode en de veilig leren lezen methode hebben we oude tijdschriften n odig. Wanneer u thuis nog wat heeft liggen zou u dit dan mee willen geven? ...lees meer »

 
 
30-08-2014
weekbericht groep7/8
Dag ouders van groep 7 en 8, Dat was een hele week werken na de start van vorige week. De kinderen werken al met hun persoonlijke taakkaart en dit gaat aardige goed. Alle kinderen vinden het prettige om met een taakkaart te werken. Je kunt je eigen tijd indelen. Verdere uitleg over de taakkaart wil ik u aanstaande maandag 1 september uitleggen op de klassenavond. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 4/5
Activiteiten Ouderavond: Maandagavond 1 september is de ouderavond. Naast de gezamenlijke opening is er in elke groep twee een voorlichting van een half uur over het komende jaar. Vanaf 19.30 uur is er koffie. De start is om 19.45 uur. ...lees meer »

 
 
28-08-2014
Uitnodiging maandag 1 september
Dag Ouders, We zijn samen, kinderen, ouders en personeel het jaar goed begonnen! Naast de 'gewo ne' schooldagen zijn er ook al gesprekken gevoerd met u als ouders over uw kind(eren). Opvoeden en onderwijzen doen we samen een ieder, ouder en leerkracht, vanuit eigen rol en verantwoordelijk! Samen hebben we het geluk/welzijn van 'onze' kinderen op het oog! Omdat wij als Calvijnschool de samenwerking met u zo belangrijk vinden, wil ik u namens het team van harte uitnodigen voor de klassenavond van aanstaande maandagavond 1 september! Tijdens deze avond zal ik u in hoofdlijnen vertellen dat wat we als school dit jaar te doen hebben en daarnaast zullen de groepsleerkrachten in twee rondes u informeren over de groep, de onderwijskundige aanpak, de vakken en de groepsafspraken. Natuurlijk is er ook zeker de gelegenheid om elkaar te ont-moeten! We hopen dat u er bij bent! Het programma van de klassenavond maandag 1 september 2014 ziet er alsvolgt uit: 19.30 uur: inloop met koffie 19.45 uur: centrale opening met algemene informatie over de school 20.15 uur: ronde 1 van voorlichting per klas 20.45 uur: ronde 2 van voorlichting per klas 21.15 uur: ontmoeting met hapje en drankje Ik hoop u zo, namens het team, voldoende te hebben geïnformeerd! Hartelijke groet, Durk de Boer directeur Calvijnschool Meppel a.i.
...lees meer »

 
 
27-08-2014
Vacature Vrijwilliger/Invalkracht De Huyskamer Meppel
Vacature Vrijwilliger/Invalkracht De Huyskamer Meppel CKO de Herberg is een kinderopvangorganisatie die kleinschalige, uitdagende opvang biedt vanuit een christelijke visie. Kenmerkend voor de Herberg is: een persoonsgerichte benadering, huiselijkheid, ervaringsgerichte activiteiten met veel aandacht voor creativiteit en natuur. We zijn een jonge dynamische organisatie waarbinnen veel ruimte is voor eigen inbreng en groei. Op korte termijn zoeken wij een vrijwilliger voor de peuterplusgroep, die tevens beschikbaar is voor invalwerk als pedagogisch medewerker voor zowel de peuterplusgroep als de buitenschoolse opvang. Het vrijwilligerswerk zal plaatsvinden op maandag en donderdagmorgen. Invalwerkzaamheden (bij ziekte en vakantie) zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen voor de peuterplusgroep en maandag, dinsdag en donderdagmiddag voor de BSO. ...lees meer »

 
 
23-08-2014
Schoolfotograaf 2 september
het is alweer twee jaar geleden dat de schoolfotograaf op school geweest is. Dit jaar komt hij op d insdag 2 september. Die dag worden er groeps –en individuele foto’s gemaakt. Dit wordt op school geregeld. Ook zal er een moment (waarschijnlijk in de middagpauze) zijn dat de broers en zussen (met ouders) op de foto kunnen. Het exacte tijdstip komt in de volgende nieuwsbrief te staan. De bedoeling is dan dat je als ouders zelf met je kinderen gaat. Wil je meer informatie over de fotograaf en welke foto’s hij maakt, Kijk dan op www.schoolfoto4u.com. Namens de AC, Thea de Vries
...lees meer »

 
 
weekbericht groep7/8
Dag ouders van groep 7-8, Hier is tie dan de eerste nieuwsbrief van mijn kant. De kop is d’r af en tot nu toe hebben we samen een prima week gehad. Er kennis gemaakt, er zijn verhalen verteld en we hebben al gewerkt. Het was voor beide kanten spannend. Wat krijg je voor juf en hoe is de klas, en wat moeten we allemaal dit jaar? ...lees meer »

 
 
bekijken
Schoolfotograaf 2 september (aangepast)
 
 
22-08-2014
weekbericht groep 3/4
De eerste week zit er weer op. De kinderen kwamen heerlijk uitgerust op school! Het was eerst even wennen: nieuwe juf, voor groep 3 een eigen tafeltje met allemaal eigen spullen en een andere groep. Voor juf was het ook even wennen, hoe ging dat ook alweer met een combinatiegroep. Maar de eerste week was een goede week, de kinderen hebben alweer veel gelezen, gerekend etc. ...lees meer »

 
 
weekbericht groep 4/5
Op maandag leren we het lied van de week. In de nieuwe schoolgids (komt binnenkort) zult u zien dat groep 3&4 een ander lied leren dan groep 5-8. In onze groep is dat wat lastig, want dan gaat het over twee liederen. ...lees meer »

 
 
18-08-2014
weekbericht directie
Dag ouders, Vanmorgen zijn we samen het schooljaar begonnen. Het was goed om, na een periode van uitrusten en ontspannen, elkaar weer te ontmoeten. Samen mochten we God danken om Zijn trouw en hebben we Hem ook om Zijn zegen gevraagd voor het nieuwe schooljaar. In mijn korte overdenking heb ik aangestipt dat we als kinderen, ouders en personeel een gezin mogen zijn, omdat we dezelfde Vader hebben. Wij zijn 1 in Hem! Daarnaast hebben we elkaar ook hard nodig om voor onze kinderen te zorgen middels goed onderwijs. De komende weken staan dan ook onze eerste afspraken gepland. Op maandag 25/08, dinsdag26/08 en donderdag 28/08 staan de overdrachtsgesprekken gepland. Onze secretaresse van school Margret Korterink hoopt hiervoor aanstaande donderdag 21 augustus het rooster te maken. U ontvangt eind deze week van ons bericht over de momenten dat we u verwachten! Op maandag 1 september staat de klassenavond gepland. Het programma van deze avond ziet er alsvolgt uit: 19.30 uur: inloop met koffie 19.45 uur: centrale opening met algemene informatie over de school 20.15 uur: ronde 1 van voorlichting per klas 20.45 uur: ronde 2 van voorlichting per klas 21.15 uur: ontmoeting met hapje en drankje Ik hoop u zo, namens het team, voldoende te hebben geïnformeerd! Hartelijke groet, Durk de Boer directeur Calvijnschool Meppel a.i.
...lees meer »

 
 
Luizencontrole
Dinsdag is er weer luizencontrole. Graag schoon haar (niet te veel gel) en niet te veel vlechtjes of andere kunstwerken. We zijn ook nog op zoek naar luizenmoeders. Lijkt het je wat of heb je vragen, meld je bij Jolanda Schmohl (jolandaschmohl@hetnet.nl).
...lees meer »

 
 
16-08-2014
A.s. maandag opening nieuw schooljaar
Een goed & gezegend begin is het halve werk! Aanstaande maandag begint het nieuwe schooljaar 2014-2 015! We willen het jaar goed beginnen door maandag 18 augustus om 08.30 met elkaar, kinderen, ouders en collega's op het plein het schooljaar te openen. U bent dus van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Na de korte opening op het plein gaan de kinderen met de juf of meester naar de klas en nodigen we u als ouders van harte uit voor een kopje koffie! We hopen u te ontmoeten! Durk de Boer directeur Calvijnschool a.i.
...lees meer »

 
 
10-06-2014
Nieuwsbericht directie
Vakantierooster Het vakantierooster voor het schooljaar 2014-2015 ziet er als volgt uit (wordt uite raard ook opgenomen in de nieuwe schoolgids): ...lees meer »

 
 
 
zoeken: